Varmt kallvatten och kallt varmvatten!

Varmt kallvatten och kallt varmvatten!

Hur många liter vatten spolas bort helt i onödan?

En förutsättning för att få kallt kallvatten och varmt varmvatten är att rörledningarna är isolerade. Hur länge behöver du spola kranen hemma eller på jobbet innan vattnet är riktigt kallt respektive varmt?

Normflöde på tappställen ligger på 0,2 l/sek, vilket innebär att en väntetid på 20 sekunder gör att du spolat bort hela 4 liter färskvatten till ingen nytta innan du fått ditt glas med vatten! Själv upplever jag att 20 sekunder kanske inte alltid räcker, hur länge spolar du?

Isoleringen på rören ses allt för ofta som ett nödvändigt ont fast det bidrar med så mycket mervärden, varför?

Genom att hålla rätt temperatur kan också risken för legionella minimeras. Enligt råd och anvisningar i Boverkets byggregler bör installationer utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C.

Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel!

Kapitel 6: BTI, Branschstandard Teknisk isolering

6.1 Isoleringens ändamål och dimensionering Installationer isoleras termiskt …

 • För att minimera energiförluster.
 • Mot oavsiktlig uppvärmning eller avkylning av rum- och installationsdelar.
 • Förhindra kondensbildning.
 • För att förhindra mikrobiell tillväxt (legionella)
 • För att förhindra frysning av media.
 • För att bidra till färskvattenbesparing.
 • För termiskt skydd av media.
 • Mot risker, skador och olägenheter.

… i en omfattning så att kraven i denna punkt är uppfyllda. För varje typ av installation väljs isoleringsmetod och isoleringsklass så att kraven uppfylls.

6.9 Isolering för att behålla mediets temperatur

Installationer isoleras så att ej godtagbara temperaturförändringar som försämrar installationens funktion uppstår i mediet.

Tappkallvatten och tappvarmvattenrör isoleras så att framledningstiden minimeras och på så sätt minskas färskvattenslöseriet.

Branschstandard och lathund finns att ladda ner på https://www.tekniskisolering.se/bti

FAKTA

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn! Fördelning dricksvatten …

 • 60 liter för personlig hygien.
 • 30 liter för toalettspolning.
 • 15 liter för disk.
 • 15 liter för tvätt.
 • 10 liter för mat och dryck.
 • 10 liter övrigt.

Faktakälla: Svenskt Vatten

Missa inte IFs medlemsträff den 9:e september

I anslutning till medlemsträffen under temat ”Brand- och kylisolering” kommer IF-mässan att arrangeras. Träffa dina leverantör och ta del av branschens nyheter.

Utställare: Ahlsell, Armacell, Bevego, Isover, Knauf, Paroc, Profisol, Rockwool och Sager.

Hjärtligt välkomna!

Mer information och anmälan: https://www.tekniskisolering.se/viktiga-datum-2021/

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments