Vattenbrist!

Vattenbrist!

Hur många liter vatten har du spolat bort helt i onödan under sommaren?

En förutsättning för att få kallt kallvatten och varmt varmvatten är att rörledningarna är isolerade.

Hur länge behöver du spola kranen hemma eller på jobbet innan vattnet är riktigt kallt respektive varmt? Normflöde på tappställen ligger på 0,2 l/sek, vilket innebär att en väntetid på 20 sekunder gör att du spolat bort 4 liter färskvatten till ingen nytta innan du fått ditt glas med vatten! Själv upplever jag att 20 sekunder kanske inte alltid räcker, hur länge spolar du?

Isoleringen på rören ses allt för ofta som ett nödvändigt ont fast det bidrar med så mycket mervärden, varför? 

Några exempel på vad isoleringen på rörinstallationer bidrar med:

 • Vattenbesparing
 • Energibesparing
 • Förhindra kondens
 • Förhindra legionella
 • Ljudabsorption

Tumregel gällande isolering av rörinstallationer: 40 mm på kalla rör och 60 mm på varma.

FAKTA

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn!

Fördelning dricksvatten:

 • 60 liter för personlig hygien.
 • 30 liter för toalettspolning.
 • 15 liter för disk.
 • 15 liter för tvätt.
 • 10 liter för mat och dryck.
 • 10 liter övrigt.

Faktakälla: Svenskt Vatten