Arkiv maj 29, 2020

Oisolerade rör ingjutna i betong ger extrema värmeförluster

Betong ökar den utstrålande ytan, vilket innebär att man i princip byggt sig en rejäl fläns om man gjuter in oisolerade rör. Med 20 millimeter isolering på rören som gjuts in minskar värmeförlusterna avsevärt!

Om ett varmt rör ska gjutas in i betong så måste det isoleras, värmeförlusterna blir annars katastrofala.

Beakta även uppvärmningen av de kalla rören ingjutna i betong, dessa kan ge upphov till mikrobiell tillväxt (legionella), dessa rör skall också isoleras.

I branschstandard teknisk isolering rekommenderas isoleringsklass R3 för rör ingjutna i betong.

Läs mer och ladda ner branschstandard teknisk isolering här…