Distansskålen

Distansskålen

En rörupphängning som minskar de termiska förlusterna. Rörupphängningen ingår i det beräknade U-värdet för varma och kalla rör enligt branschstandard teknisk isolering.

Med distansskålen förhindras värme och kylläckage och eventuell inverkan av kondens vid rörupphängningar.

Till kalla rör har denna typ av upphängning använts i många år, nu är det dags att använda den även på varma rör. Den minskar de termiska förlusterna med 15% inomhus och 25% utomhus enligt schablon SS-EN ISO 12241:2008 jämfört med de konventionella upphängningarna som används idag.

Denna typ av upphängningsanordning bör beaktas vid rådande förhållanden.

Ont om plats har det alltid varit gott om – tills nu

Flera positiva följdeffekter av att använda distansskålar som upphängning av rör är att rören inte kommer att hänga för nära varandra eller vägg, tak och golv.

Det blir automatiskt tillräckligt utrymme för isoleringen. Utrymmesbrist har tyvärr ofta varit ett stort problem tidigare, då rörinstallatörerna glömt att ta hänsyn till isoleringstjocklekar när de hängt upp rören.

Det har medfört avsteg och kompromisser som påverkat slutresultat av den tekniska isoleringen.

Införandet av distansskålen kommer även bidra till en betydligt bättre arbetsmiljö för den enskilde isoleringsmontören.