Årsmötet i Göteborg blev en succé!

Årsmötet i Göteborg blev en succé!

Det var välbesökt och hade mycket god stämning

Det var välbesökt och hade mycket god stämning, tack alla deltagare som bidrog till dagen.

Ett extra tack till våra externa föreläsare Jan Fredriksson, Svensk Byggtjänst, Johan Gustafsson, TyMa Consult och Jörgen Oom, Peak motivation, som alla tre bidrog med kunskap och inspiration.

Presentationerna och protokoll enligt önskemål

Du kan aldrig förändra någon annan människa än dig själv …