Det är omodernt att slösa med energi – och dyrt

Det är omodernt att slösa med energi – och dyrt

Vilka är Energieffektiviseringsföretagen, EEF?

EEF är en intresseorganisation med visionen att energieffektivisera Sverige. Vi har ett starkt engagemang för att säkerställa ett förnybart energisystem – för miljön, klimatet och ekonomin.

EEF samlar leverantörer av energitjänster/produkter och beställare av energieffektiviseringsåtgärder som industrier, fastighetsägare och företag.

EEF är ständigt närvarande i debatten och jobbar för bättre och tydligare lagar och regler inom
energieffektivisering.

Vad får du ut av ett medlemskap i EEF?

Tillgång till varumärket EEF

Visa upp att du är ett energieffektiviseringsföretag! Medlemmar får tillgång till EEF’s medlemslogga vilket kännetecknar er kompetens inom energieffektivisering. Detta är bra marknadsföring för ert klimat- och energieffektiviseringsarbete.

Fler affärer via kundträffar

Medlemmar erbjuds möjlighet att föreläsa på de kundträffar vi anordnar med fastighetsägare och industriföretag.

Finansieringstjänster

Finansieringstjänsterna är framtagna för att fler beställare ska genomföra fler energieffektiviseringsprojekt. EEF:s medlemmar kan nu använda de två leverantörer av finansieringstjänster vi har tecknat avtal med DLL respektive GREN.

Fler affärer via sökmotorn: Hitta företag

EEF fungerar som en länk mellan leverantör och beställare – vi parar ihop beställare med trovärdiga leverantörer av energieffektiviserings-tjänster, som är sökbara i vårt verktyg ”Hitta företag”.

Information och nyheter om energieffektivisering

EEF omvärldsbevakar och samlar nyheter och rapporter kring energieffektivisering på ett lättillgängligt sätt.

Utveckling av branschen

EEF jobbar ständigt med utveckling av branschen och nya efterfrågade energitjänster.

Affärsutveckling

EEF har genomfört en stor studie kring vad kunderna efterfrågar och deras behov – vi kan på så sätt hjälpa er att bli ännu bättre leverantörer av energitjänster.

Auktorisation inom energieffektivisering

EEF erbjuder sina medlemmar Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och en trygghet för kunderna när de upphandlar företag som ska utföra energieffektivisering.

Utbildning

Medlemmar har möjlighet att kostnadsfritt delta på våra workshops angående kundbehovet.

Energieffektiviseringsnätverk

Via EEF får ni möjlighet att delta i våra regionala nätverk runt om i landet. Där får ni diskutera och samverka med andra i branschen och möjlighet att hitta samarbetspartners för fler och bättre affärer. EEF anordnar efter behov olika nätverk och kluster för specifika grupper.

Lobbyinggrupp

Medlemmar erbjuds en plats i EEFs lobbyinggrupp. EEF är ständigt närvarande i debatten och vill se bättre och tydligare lagar och regler inom energieffektivisering och ser gärna att medlemmarna är med i detta arbete.

Medverkan i externa projekt

Som medlem får ni även möjlighet att delta i de externa projekt gällande energieffektivisering som EEF driver.

Som medlem i EEF jobbar du tillsammans med oss mot minskad energianvändning och på så sätt lägre klimatpåverkan i världen.