Detta är teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

  • Minska värme- och kylförluster
  • Förhindra legionella
  • Förhindra kondensbildning
  • Begränsa brandspridning
  • Dämpa ljud
  • Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
  • Spara pengar och sist men inte minst för att minska miljöpåverkan

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

En utredning från Ecofys visar att potentialen för teknisk isolering inom industrin är cirka 4,5 TWh i Sverige.

Vi kan inte rädda världen genom att isolera rör, kanaler och energiprocesser men den tekniska isoleringen är viktigt ur energisynpunkt och för att säkra prestanda, säkerhet, ekonomi och energi.

Välj rätt Teknisk Isolering

Handbok i teknisk isolering

Välj rätt Teknisk Isolering och rådgör med en isoleringsentreprenör.

Ladda ner IF Handbok i Teknisk Isolering 2017

Se filmen: Vad vet du om teknisk isolering?

I byggbranschen har vi kommit ganska långt i utvecklandet av sunda och klimatsmarta byggnader. Men vad vet du egentligen om teknisk isolering?

Se filmen som utmanar dig att våga testa hur bra koll du har!

Dela gärna, filmen är fri att använda och sprida i passande sammanhang så länge den används i sin helhet.

Smarta och hållbara byggnader kräver medvetna val

Lika självklart som att vi inte lämnar val av takmaterial, fönsterglas eller väggisolering åt slumpen, lika självklart är det väl att skapa bästa tänkbara förutsättningar för installationer så som rörledningar och ventilationskanaler?

Teknisk Isolering d.v.s. isolering av installationer så som rör och kanaler är en enkel och kostnadseffektiv metod som stödjer och skyddar en byggnads tekniska installationer.

Isolering med rätt funktion och prestanda kan exempelvis skydda mot brand, dämpa oönskat ljud, skydda brukarnas hälsa samt spara energi och därmed sänka driftkostnaden.

Energibesparing

Rätt teknisk isolering ökar anläggningens verkningsgrad
Minskar energianvändningen Sänker energi- och underhållskostnader Höjer anläggningens livslängd. 10 meter oisolerat rör motsvarar tio tända 40W glödlampor – det blir 400W. Isolerar man med rekommenderad isolertjocklek motsvarar det att släcka 9 lampor – endast 1 kvar! Det är bra både ur energibesparings- och ekonomisynpunkt.

Ökar aggregatens verkningsgrad
Kanaler för tilluft, återluft och frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsstället eller återvinningsaggregatet. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregaten.

Rätt temperatur i rätt rum
Dessutom ser isoleringen till att värmen kommer ut i rätt rum och inte försvinner på vägen. På så sätt får alla rum rätt temperatur vad gäller både kyla och värme. Oönskat värmeläckage som kommer byggnaden tillgodo i fel rum kan dessutom resultera i att kyla tillförs.

Hälsa och Miljö

Dämpar buller från ventilationsanläggningar och förhindrar uppkomst av legionellabakterier
Ventilationskanaler ska transportera luft, men tar ofta med sig störande buller från fläktar, spjäll och andra don i anläggningen. Buller från ventilationsanläggningar har visat sig vara en direkt orsak till ohälsa på arbetsplatser. Med invändig isolering kan man enkelt dämpa det oönskade ljudet.

Skyddar mot för kallt varmvatten och för varmt kallvatten
Den tekniska isoleringen är mycket viktig för att förhindra uppkomst av legionellabakterier. Legionella är namnet på en bakteriefamilj som orsakar svår lunginflammation. Punkter med särskild risk för legionellatillväxt: för kallt varmvatten, för varmt kallvatten, stora system utan VVC (varmvattencirkulation) eller dåligt injusterade VVC-system, så kallade blindgångar med stillastående vatten. Det är i duschen du utsätts för största risken att andas in legionellabakterier.

Inget underhåll
Isolering sparar energi, skonar miljön och ger ett behagligare boende. Ser man till en byggnads normala livslängd, sparar isoleringen flera hundra gånger mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera och installera den.

Säkerhet

Kan upprätthålla den brandavskiljande förmågan och fördröja brandförloppet
Vid en brand kan ventilationskanaler bli en källa till spridning av branden. Rätt teknisk isolering ser till att upprätthålla den brandavskiljande förmågan hos installationen och att fördröja brandförloppet.

Material för alla olika förhållanden
Im-kanaler från storkök har extra höga krav då den stora mängden fett i kanalerna innebär ökad risk för brand. Isoleringsmaterialet har olika beteckningar för energiinnehåll, rökintensitet och avgivande brinnande droppar och kan väljas därefter.

Skydd mot brännskador
Den tekniska isoleringen skyddar förstås också mot brännskador, på både heta rör eller medier.

Ekonomi

Färre kWh blir färre kronor. För en stor arena kan vi prata om miljontals kronor över tid
Med enkel matematik förstår man att färre kWh blir färre kronor. I de flesta byggnader kan rätt vald teknisk isolering bidra till sänka energiförbrukningen. För en stor arena kan vi prata om miljontals kronor över tid.

Skydd mot korrosion
Bristfällig isolering kan leda till att t.ex. rördelar utsätts för fukt och därmed får korrosionsskador, vilket i sin tur kan resultera i stora kostnader. Teknisk isolering sitter från dag ett och skyddar inte bara rördelarna, utan är även underhållsfri under hela sin långa livslängd.

Funktion och prestanda

Säkrar att värme och kyla kommer dit den ska. Håller rätt temperatur genom installationen
Prestanda och temperaturer i en anläggning, i såväl bostadsbyggen som industrier, säkras av teknisk isolering. Att värme och kyla kommer dit den ska och att mediet håller rätt temperatur genom installationen.

Smarta val som gör skillnad
Lagar och krav, kunskap om lambdavärden och isoleringstjocklek samt branschrekommendationer och beräkningar leder till smarta val som gör skillnad.

Testa dina kunskaper om Teknisk Isolering

4

WEB.01 - Vad vet du om Teknisk Isolering?

För godkänt så krävs resultatet 100%.

1 / 9

Vilken isoleringsklass gäller för VVCi, (VVC i VV) – samisolering inomhus?

2 / 9

Vad bl.a. kännetecknar BTI?

3 / 9

Vad är ett U-värde?

4 / 9

Var hittar du information om isoleringsklasser för rörinstallationer inom BTI?

5 / 9

Var i BTI hittar du information om Isoleringsklasser för ventilationskanaler och plana ytor?

6 / 9

Vilken isoleringsklass rekommenderas enligt standarden för ingjutna rördragningar?

7 / 9

Vad är en distansskål?

8 / 9

Av vilka anledningar används Teknisk Isolering?

9 / 9

Vad är sant gällande U-värde?

Ange ditt namn och E-postadress för att skicka in resultatet

Your score is

The average score is 50%

Får du full pott ska du givetvis skicka testet vidare och utmana dina kollegor i företaget och branschen. Vid sämre resultat gör du kanske bäst i att läsa på och ta dig an testet på nytt. Lycka till!