Dina medarbetare förtjänar en säker och ergonomisk arbetsmiljö

Dina medarbetare förtjänar en säker och ergonomisk arbetsmiljö

Som arbetsgivare har du ett arbetsmiljöansvar. Du behöver bedöma risker och åtgärda alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka dina medarbetares hälsa och säkerhet.

Som hjälp i det fortsatta arbetsmiljöarbetet har vi därför tagit fram en skrift kring bra arbetsmiljö för montörer och driftspersonal.

Arbetsmiljön för dina medarbetare är mycket viktig. Idag styrs den ofta av hur väl och genomtänkt projekteringen genomförts samt vilka krav som har ställts på projektens projektörer. Det måste förändras.

Vi har beskrivit hur installationer och installationsutrymmen bör utformas för att minska belastningen för installatörer och driftspersonal. I skriften utgår vi från gällande regler och standarder för arbetsmiljö, säger Magnus Persson, arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen.

Det ska vara enkelt att göra rätt

Med hjälp av skriften kan arbetsmiljöarbetet underlättas redan i skisstadiet. Inte bara för dig som arbetsgivare, utan även för arkitekten, projektören, konsulten och övriga entreprenörer som har stor påverkan för arbetsmiljön ute på byggarbetsplatserna.

Även byggherren har mycket att vinna på detta, då de kan tjäna stora pengar på att projekten kan utföras snabbare, säger Hans Söderström, installationsexpert Installatörsföretagen.

Ladda ner skriften

Skriften är en samproduktion av flera parter för att täcka in hela installationssektorn och omfattar både installations- och driftskedets arbetsmiljö.

Installatörsföretagen har lett arbetet framåt tillsammans med stort stöd från Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Isoleringsfirmornas Förening, Plåt- och Ventföretagen och Svensk Ventilation. Finansiering har bland annat skett genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, Elteknikbranschens utvecklingsfond ETU, Kylbranschens Samarbetsstiftelse KYS och Lindabfonden.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments