ID06 Kompetensregistrator

ID06 Kompetensregistrator

IF-SKOLAN är nu godkänd kompetensregistrator

IF-SKOLAN är nu godkänd kompetensregistrator och har därmed registreringsbehörighet i ID06 Kompetensdatabas.

Det innebär att vi kan erbjuda medlemsföretagen och dess montörer att kostnadsfritt registrera kompetenser kopplade till teknisk isolering till deras ID06-kort.

  • Vi kan se i närliggande branscher att krav på kompetenser från byggare lättast hanteras genom att ha sina behörigheter registrerade på ID06-kortet, därav initiativet från branschen.

De tre kompetenserna det initialt gäller är: GTI, Grundutbildning Teknisk Isolering, VVS-I, VVS-Isolerare och ISP, Isoleringsplåtslagare.

Mer information hittar du på ifskolan.se

Johan Sjölund

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.