IF-skolan (Lektion 1) Teknisk isolering kräver plats och planering

IF-skolan (Lektion 1) Teknisk isolering kräver plats och planering

Lektion 1

Teknisk isolering kräver plats och planering

Teknisk isolering ska ingå som en självklar del redan på planeringsstadiet så att material och

montage får utrymme runt rör och kanaler – men också för den som ska montera. Enligt arbetsmiljölagen ska de som medverkar i ett bygg- eller anläggningsprojekt också ta ansvar för arbetsmiljön inom ramen för sitt uppdrag.

För att isolertjockleken som föreskrivs (med hjälp av beräkningar och tabell i RA – VVS & Kyl AMA) ska få plats måste hänsyn tas hela vägen från rör- eller kanalupphängning till färdigisolerad installation. Tänk på att många isolerade rörledningar ska förses med någon form av ytbeklädnad. Det är också viktigt att håltagningar för rörgenomföringar i väggar och bjälklag blir rätt så att de klarar den föreskrivna isolertjockleken. Utrymmesbehovet för att rätt kunna montera rörisolering finns angivet i VVS & Kyl AMA, Kapitel PN, Tabell PN/1 ”Monteringsmått för isolerad rörledning”, i IF:s ”Utbildningskompendium Teknisk Isolering” samt i ”Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftspersonal” från VVS Företagen (IN).

Isoleringen måste få plats så att inte varma rör värmer kalla i onödan och det ska finnas plats mellan rör och väggar. För att minimera energiförlusterna ska isoleringen (helst) gå obruten genom väggar så att inte väggen värms upp. Rören måste ha egna anpassade hål med rätt plats för isolering. Ventiler, avstick etc. ska isoleras.

 

Installationssamordningen är A och O

 

Samordning mellan de olika beställnings- och utförandedisciplinerna är av största vikt både vid projektering och installation. Redan på ritbordet ska det säkerställas att el- och VVS-installationer inte krockar och att det finns utrymme för den tekniska isoleringen.

Upptäcks fel senare i projektet, till exempel vid installationen, är det både svårare och dyrare att åtgärda. Uppföljning och kontroll av installationer och teknisk isolering kan till exempel utföras av en installationssamordnare.

 

Anlita alltid en samarbetspartner gällande teknisk isolering som är medlem i IF, det säkerställer att ni får rätt utförande och kompetens.