Intensiva kursveckor

Intensiva kursveckor

Kursveckorna på IF-skolan är intensiva och faktaspäckade, men all utbildning hinns inte med där. Det finns även en utbildningsplattform för teoristudier via nätet – samt förstås företagens ansvar att låta lärlingen praktisera det som övades under kursveckan.

DEN NYA IF-SKOLAN håller fortfarande på att hitta sin form, vilket deltagarna säkerligen har märkt. Skolledare Jonny Jonsson påpekar att det vore en smula orättvist att ge ett utlåtande nu.

– Saker kan bli bättre men den nya skolan måste få chans att börja rulla. Det har varit snabba puckar för att få igång skolan igen och nu när vi har startat kan vi lättare se vad som behöver justeras. Vi har försökt skapa en organisation som ger en bra utbildning samtidigt som skolan kombineras med det vanliga jobbet och vardagen för både elever och lärare.

Under utbildningsveckan gäller högt tempo och mycket information.

– Vi får ofta kommentarer som ”är dagen/ veckan redan slut”. Det sägs med glimten i ögat och jag väljer att se det som att åtta timmar är lite när man gör något kul och intressant. Och skolan lär ut en grundkunskap som du kommer långt med, men din egen fantasi och anlag avgör hur långt du kommer.

Jonny berättar att det naturligtvis finns en utbildningsplan, men deltagarna får också styra genom att lägga fokus där de behöver uppfräschade eller fördjupade kunskaper.

Kurstillfällena samlar såväl helt nya elever som sådana som går sista steget i sin utbildning. Var och en blir instruerad i just de moment som är aktuella för honom eller henne, samtidigt har eleverna stort utbyte av varandra.

– Det faktum att en eller två lärare inte kan hjälpa alla samtidigt skapar gyllene tillfällen att ge och få kunskap av varandra. Man utvecklas mycket av att försöka lära någon annan, av att brottas med någon annans problem.

 

SAMVERKAN SKOLA–FÖRETAG

Eftersom eleverna på IF-skolan redan jobbar i branschen känner de till fackuttryck och hur man använder de flesta verktyg och maskiner.

– Det är en fördel eftersom vi direkt kan lägga fokus vid själva yrket. Den lärarledda utbild­ningstiden är kort och då fokuserar vi på praktiskt arbete och ritningsläsning, teorin kan läsas via onlineplattformen på icke lärarledd tid. Plattformen samlar mycket information på ett ställe, dessutom finns möjlighet till kontakt med mig, lokala kursledare och alla kursdeltagare.

Utöver praktiska och teoretiska kunskaper lyfter skolan även det gemensamma arbetet för att ge yrket ökad status.

– Vi lägger vikt vid kvalitetssäkring; att följa föreskrifter och beställning. Kan vi inte göra det vi är ålagda måste vi flagga för det och friskriva oss. Vi vill nå en statushöjning i yrket, utbilda yrkesmän och yrkeskvinnor – inte montörer.

Jonny avslutar med att påpeka att symbiosen mellan skolan och företagen är viktig. Det går inte att lägga allt ansvar på skolan, det räcker inte utbildningsveckorna till.

– Arbetsgivare betalar dyrt för skolan och deltagarna måste få hålla på med det de har lärt även på jobbet, annars är veckan bortkastad; repetition får saker att fastna. På en vecka hinner vi inte göra samma sak så många gånger – arbetsgivaren har ansvar för fortsatt träning. Om någon som utbildar sig inom plåt bara får jobba med rörskål eller cellgummi hinner de nya kunskaperna inte rota sig.