Korrosionsangrepp under isolering (CUI)

Korrosionsangrepp under isolering (CUI)

Vad är problemet?

Rörledningssystem och kärl som arbetar vid hög temperatur är vanligtvis isolerade för att förhindra värme- och energiförluster samt av hälso- och säkerhetsskäl.

Problem med korrosionsangrepp under isolering kan förekomma på kolstål, rostfritt stål och gjutjärn som en följd av att vatten tränger in i och mättar värmeisoleringen på rörledningssystemet eller kärlet vilket leder till snabb korrosion.

Typiska problem med korrosionsangrepp under isolering är snabb korrosion av ytan och gropfrätning som leder till att väggarna tunnas ut och eventuellt rostar sönder.

Orsaker till att fukt tränger in kan vara:

  • Vatten stängs inne redan vid konstruktionen på grund av förvaring i fuktig miljö, applicering sker vid dåligt väder, mm.
  • Fogar i traditionella beklädnader utgör alltid svaga punkter.
  • Mekanisk skada på traditionell beklädnad.
  • Kondens bildas på komponenterna på grund av temperaturfluktuationer.
  • Läckage i spårvärmesystem.
  • Dålig tillverkningsstandard på skyddsbeklädnad.

Gropfrätning, förlust av strukturell integritet och slutligen en förlorad inneslutande förmåga kan förekomma och eftersom utrustningen är isolerad är dessa problem inte omedelbart synliga och kan förbli oupptäckta någon tid och leda till kostsamma driftavbrott.

Korrosion under isolering står för 10% av den totala underhållsbudgeten och är orsaken till fler oplanerade driftstopp än alla andra orsaker.

Konsultera ett IF-medlemsföretag för att undvika CUI.