REMISS – Branschstandard Teknisk Isolering, BTI 2023

<strong>REMISS – Branschstandard Teknisk Isolering, BTI 2023</strong>

Åren går och det har nu gått nästan tre år sedan Branschstandard Teknisk Isolering (BTI) publicerades.

Vi har sedan en tid tillbaka erhållit uppdraget att se igenom standarden för att stå väl rustade inför Möjligheternas Byggregler.

Det har under resans gång inkommit synpunkter, förslag på förändringar och propåer om tillägg, som sig bör. Vi har nu försökt att i möjligaste mån inkludera dessa i standarden och tillhörande appendix.

Idén är att inte förändra själva standarden (förutom lite semantiska förändringar) utan fokus har legat på bilagorna.

Exempel på nu införda förändringar:

  • Förändrade rekommendationerna (Förslag) för rörinstallationer
  • Förändrade rekommendationerna (Förslag) för luftbehandlingsinstallationer
  • U- värdes tabeller isoleringsklasser för rör och luftbehandlingsinstallationer Bilaga B
  • Införandet av BIP-koder Bilaga C.

Bifogat finner du remiss på standarden, BTI-Lathunden och dokument för ditt remissvar.

Vi hoppas att du läser igenom, funderar och förmedlar dina synpunkter till oss.

Remissvaret ska vara oss tillhanda senast den 28:e februari 2023.

Stort tack på förhand

IF – Isoleringsfirmornas Förening