Utrymme att stoppa legionella

Utrymme att stoppa legionella

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som bl a orsakar legionärssjuka, som är en form av lunginflammation. Legionellabakterien trivs i vattentemperaturer mellan 20°C och 45°C och sprids via luftaerosoler till exempel vid duschning. Bakterien är relativt vanlig i vattenledningar i alla typer av hus, bostäder såväl som offentliga byggnader. Legionärssjuka kan i värsta fall ha dödlig utgång.
Isolering av rör ska vara energimässig och ekonomisk, det vill säga att isoleringen av varmvatten och varmvatten cirkulation ska ha låg värmeavgivning och därmed inte heller värma upp schakt och kallvatten i onödan.

Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska installationer för tappvatten utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer minimeras, dvs. tappkallvattnet värms inte upp oavsiktligt och cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen tappvarmvattnet inte understiger 50 °C. Enligt BBR:s allmänna råd bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C.

Med en isolerings tjocklek om 60 mm varma rör och 40 mm kalla rör i ett schakt anser IF att kravet är uppfyllt i normala schakt.

För att klara detta krävs utrymme!