Arkiv oktober 29, 2018

Utrymme att stoppa legionella

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som bl a orsakar legionärssjuka, som är en form av lunginflammation. Legionellabakterien trivs i vattentemperaturer mellan 20°C och 45°C och sprids via luftaerosoler till exempel vid duschning. Bakterien är relativt vanlig i vattenledningar i alla typer av hus, bostäder såväl som offentliga byggnader. Legionärssjuka kan i värsta fall ha dödlig utgång.
Isolering av rör ska vara energimässig och ekonomisk, det vill säga att isoleringen av varmvatten och varmvatten cirkulation ska ha låg värmeavgivning och därmed inte heller värma upp schakt och kallvatten i onödan.

Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska installationer för tappvatten utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer minimeras, dvs. tappkallvattnet värms inte upp oavsiktligt och cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen tappvarmvattnet inte understiger 50 °C. Enligt BBR:s allmänna råd bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C.

Med en isolerings tjocklek om 60 mm varma rör och 40 mm kalla rör i ett schakt anser IF att kravet är uppfyllt i normala schakt.

För att klara detta krävs utrymme!

POPULÄR MÄSSA

IF-mässan 2019 – 25 & 26 april i Stockholm.

Mässa och seminarium för framtidsbranschen teknisk isolering

IF-mässan anordnas vartannat år i anslutning till föreningens årsmöte. Besökarna erbjuds ett intressant seminarium och i anslutning finns mässan där producenter och grossister inom teknisk isolering förevisar sina produkter och nyheter. Mässan är öppen för alla

 

– Genom mässan vill vi skapa ett forum för vår bransch som är matnyttigt ur flera aspekter. Här är branschen samlad från när och fjärran i vårt avlånga land. Det har varit väldigt uppskattat, både seminariet med gästföreläsare som pratar om ett aktuellt ämne som berör oss alla och utställningen som sker på ”på neutral mark” jämfört med att besöka en enskild leverantör. Nu när det svenska deltagandet på IEX-mässan har uteblivit 2018 är behovet av en nationell mässa än större.

Det har inkommit önskemål om möjlighet för medlemsföretagen att själva kunna arrangera kundevent i anslutning till mässan, av den anledningen kommer IF-mässan 2019 att hållas öppen en eftermiddag och en förmiddag.

Ett branschspecifikt-seminarium kommer att hållas i anslutning till mässans båda halvdagar.

Mässans öppettider:

Torsdag 25/4  13:00 – 17:00

Fredag 26/4     09:00 – 13:00 (efterföljande årsmöte 13:30)

 

Utställare

 

Föredragshållare