POPULÄR MÄSSA

POPULÄR MÄSSA

IF-mässan 2019 – 25 & 26 april i Stockholm.

Mässa och seminarium för framtidsbranschen teknisk isolering

IF-mässan anordnas vartannat år i anslutning till föreningens årsmöte. Besökarna erbjuds ett intressant seminarium och i anslutning finns mässan där producenter och grossister inom teknisk isolering förevisar sina produkter och nyheter. Mässan är öppen för alla

 

– Genom mässan vill vi skapa ett forum för vår bransch som är matnyttigt ur flera aspekter. Här är branschen samlad från när och fjärran i vårt avlånga land. Det har varit väldigt uppskattat, både seminariet med gästföreläsare som pratar om ett aktuellt ämne som berör oss alla och utställningen som sker på ”på neutral mark” jämfört med att besöka en enskild leverantör. Nu när det svenska deltagandet på IEX-mässan har uteblivit 2018 är behovet av en nationell mässa än större.

Det har inkommit önskemål om möjlighet för medlemsföretagen att själva kunna arrangera kundevent i anslutning till mässan, av den anledningen kommer IF-mässan 2019 att hållas öppen en eftermiddag och en förmiddag.

Ett branschspecifikt-seminarium kommer att hållas i anslutning till mässans båda halvdagar.

Mässans öppettider:

Torsdag 25/4  13:00 – 17:00

Fredag 26/4     09:00 – 13:00 (efterföljande årsmöte 13:30)

 

Utställare

 

Föredragshållare