VAKNA!

VAKNA!

VAKNA!

Den senaste tidens skriverier om isoleringsbranschen välkomnar vi som branschorganisation givetvis, fokus har hamnat på avvikande isolertjocklekar på rör men problemet återfinns även på ventilationsanläggningar där det allt som oftast inte tas hänsyn till isoleringen.

 

Vi har idag ett systemfel där man redan på ritbordet inte tar hänsyn till den tekniska isoleringen och dess utrymmesbehov. Med de energikrav som ställs idag räcker det inte med att ha ett välisolerat klimatskal, isoleringen av installationerna har en betydande roll för att vi gemensamt ska kunna uppnå de satta klimatmålen.  Det handlar om att vi alla inom installationsbranschen måste ändra vårt beteende och tänk kring teknisk isolering, hjälps vi åt kommer vi gemensamt bidra till både komfortabla, energismarta och brandsäkra byggnader. Gör plats för den tekniska isoleringen!

Att betänka gällande upphandling av en isoleringsentreprenad – Ifrågasätt lägsta anbud, ni och i slutändan fastighetsägaren får vad man betalar för.