Varmt kallvatten och kallt varmvatten!

Varmt kallvatten och kallt varmvatten!

Hur många liter vatten spolas bort helt i onödan?

Det är inte bara energipriserna som rusat, VA-kostnader har också skenat den senaste tiden.

En förutsättning för att få kallt kallvatten och varmt varmvatten är att rörledningarna är isolerade.

Hur länge behöver du spola kranen hemma eller på jobbet innan vattnet är riktigt kallt respektive varmt? Normflöde på tappställen ligger på 0,2 l/sek, vilket innebär att en väntetid på 20 sekunder gör att du spolat bort hela 4 liter färskvatten till ingen nytta innan du fått ditt glas med vatten! Själv upplever jag att 20 sekunder kanske inte alltid räcker, hur länge spolar du?

Isoleringen på rören ses allt för ofta som ett nödvändigt ont fast det bidrar med så mycket mervärden, varför?

Genom att hålla rätt temperatur kan också risken för legionella minimeras. Enligt råd och anvisningar i Boverkets byggregler bör installationer utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C. Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören.

Vad har ni gjort?

En solskenshistoria på ämnet har vi fått från ett isoleringsföretag som fick uppdraget att isolera inkommande fjärrvärme, – Och när ni ändå är på plats, isolera dom där klena rören också.

Detta ägde rum i en bostadsrättsförening och döm om isolerarens förvåning, när ordföranden i föreningen kontaktade honom och frågade – Vad har ni gjort?

Isoleraren förklarade kortfattat och undrade vad han menade. Det visar det sig att ordföranden blivit kontaktad av sina grannar med samma fråga, – Vad har hänt, vi har plötsligt varmt varmvatten och kallt kallvatten, det är ju underbart!

Det är ju uppenbart att klenrören som ombads att också isoleras när dom ändå var på plats var varmvatten, varmvattencirkulation och kallvatten, såklart.

Ryktet spred sig snabbt till grannfastigheten, också detta en BRF, som genast ombad isoleringsföretaget att isolera även deras rör. Resultatet blev detsamma, mycket positiva reaktioner gällande komforten för de boende i fastigheten, på köpet minskar även risken för mikrobiell tillväxt (legionella) och dessutom blir energiförlusterna betydligt mindre, vilket inte heller är så tokigt i dessa tider.

Dessa två exempel är bara toppen på ett isberg, hur många fastigheter behöver se över sin tekniska isolering?

Fördelning dricksvatten

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

  • 60 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter övrigt

Källa: Svenskt Vatten