Vart tar energin vägen?

Vart tar energin vägen?

Isolerbranschen möts ofta av argumentet att energiläckage ”kommer huset till godo”. Och det gör det ju i viss mån – energi stannar innanför klimatskalet – men vart tar den vägen? Knappast där den gör nytta! Och här är beviset. Malin Alros har läst civilingenjörsprogrammet i maskinteknik med inriktning mot hållbar energiteknik. Hennes inriktning innebär att Malin läst kurser inom till exempel termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och förnybar energiteknik. Malin har i sitt examensarbete undersökt vart energin ”tar vägen”.

Hur påverkar den tekniska isoleringen värmeförlusterna?
Syftet för examensarbetet är delat i tre delar men handlar om att följa värmeförlusterna.
1. Undersöka hur den tekniska isoleringen påverkar värmeförlusterna
2. Kartlägga var värmeförlusterna sker
3. Se om värmeförlusterna kommer huset till godo.

Rapporten baseras på egna mätningar i två flerbostadshus och Malin har dessutom fått mätdata från ytterligare fastigheter med aktuell information. Hon kunde konstatera följande:

– Studien visade att förlusterna i VVC-systemet inte påverkas av årstiden utan var konstant
– Fastigheterna med äldre isolering hade stora värmeförluster i förhållande till distributionsrörens längd
– Även i fastigheter med modern isolering upptäckte stora brister i isoleringsmontaget
– Returtemperaturen var under BBR-kraven
– Värmeförlusterna var stora i källarkorridorer
– Värmen ”lade sig” närmast taket och gav ett dåligt uppvärmningstillskott
– Varmvattenrören värmer upp kallvattenröret vilket medför en ökad resursanvändning (och legionellarisk?)


Ett välisolerat VVC-system ger bättre komfort, lägre energianvändning och sänkta driftskostnader
Slutsatsen av arbetet är den ovanstående rubriken, att värmeförluster från VVC:n inte utnyttjas av byggnaden på ett bra sätt och att de är okontrollerade. Dessutom borde temperaturer i källare och rörschakt hållas lägre än boendetemperaturen.
Malins rapport heter Energikartläggning av VVS-systemet i flerbostadshus och den är gjord på uppdrag av IF som säger TACK för ett utmärkt genomfört arbete.