Arkiv oktober 15, 2017

Vart tar energin vägen?

KTH

Isolerbranschen möts ofta av argumentet att energiläckage ”kommer huset till godo”. Och det gör det ju i viss mån – energi stannar innanför klimatskalet – men vart tar den vägen? Knappast där den gör nytta! Och här är beviset. Malin Alros har läst civilingenjörsprogrammet i maskinteknik med inriktning mot hållbar energiteknik. Hennes inriktning innebär att Malin läst kurser inom till exempel termodynamik, strömningslära, värmeöverföring och förnybar energiteknik. Malin har i sitt examensarbete undersökt vart energin ”tar vägen”.

Hur påverkar den tekniska isoleringen värmeförlusterna?
Syftet för examensarbetet är delat i tre delar men handlar om att följa värmeförlusterna.
1. Undersöka hur den tekniska isoleringen påverkar värmeförlusterna
2. Kartlägga var värmeförlusterna sker
3. Se om värmeförlusterna kommer huset till godo.

Rapporten baseras på egna mätningar i två flerbostadshus och Malin har dessutom fått mätdata från ytterligare fastigheter med aktuell information. Hon kunde konstatera följande:

– Studien visade att förlusterna i VVC-systemet inte påverkas av årstiden utan var konstant
– Fastigheterna med äldre isolering hade stora värmeförluster i förhållande till distributionsrörens längd
– Även i fastigheter med modern isolering upptäckte stora brister i isoleringsmontaget
– Returtemperaturen var under BBR-kraven
– Värmeförlusterna var stora i källarkorridorer
– Värmen ”lade sig” närmast taket och gav ett dåligt uppvärmningstillskott
– Varmvattenrören värmer upp kallvattenröret vilket medför en ökad resursanvändning (och legionellarisk?)


Ett välisolerat VVC-system ger bättre komfort, lägre energianvändning och sänkta driftskostnader
Slutsatsen av arbetet är den ovanstående rubriken, att värmeförluster från VVC:n inte utnyttjas av byggnaden på ett bra sätt och att de är okontrollerade. Dessutom borde temperaturer i källare och rörschakt hållas lägre än boendetemperaturen.
Malins rapport heter Energikartläggning av VVS-systemet i flerbostadshus och den är gjord på uppdrag av IF som säger TACK för ett utmärkt genomfört arbete.

Uppdatering SSG 7591

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.90″ background_layout=”light”]

IF deltar i SSG-gruppen, som arbetar med uppdatering av SSG:s standarder för teknisk isolering. I gruppen sitter representanter från de ledande producenterna av teknisk isolering, representanter från den tunga industrin (pappersbruken till exempel), IF och VVS-konsulter. Vi har uppdaterat  SSG 7591 (och 7595 detaljstöd) och mötena har präglats av  öppna diskussioner och överväganden om teoretisk komplexitet jämte pragmatisk användning. Bland andra har följande punkter har varit extra viktiga i uppdateringen:

  • SSG-standarden måste vara enkel att läsa och begripa. Teknisk isolering är en del av en omfattande planering av industriinstallationerna och hela arbetet oavsett om det är nyetablering eller servicearbete.
  • SSG-standarden ska ge valmöjlighet men måste ange värmeförlust inom vissa intervall så att man kan välja det material och de förutsättningar som ger bäst energisäkerhet.
  • Hänsyn i beräkningarna vad gäller LCA – Livscykelanalysen.
  • SSG-standarden ska referera till SS-EN ISO 12241:2008.

Produktväljare nytt smart verktyg

Den nya SSG:n har bland annat kompletterats med en produktväljare där man tydligt ser vilken produkt som kan väljas för vilket isoleringsobjekt och var man finner specifikation för det arbetet. Tabellerna som anger isolertjocklekar har kompletterats med tabeller för värmeförluster så att man kan lätt kan göra bättre energival. Nya SSG:n hittar du förstås hos SSG (Standard Solution Group) i höst.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles