Fokus på installationsutrymmen

Fokus på installationsutrymmen

I föreningens remissvar till AMA VVS & Kyla 22 föreslår vi …

I föreningens remissvar till AMA VVS & Kyla 22 föreslår vi bland annat att återinföra en tabell i kapitel Q gällande platsbehov för isolerade ventilationskanaler.

För rör återfinns fortsättningsvis tabell AMA PN/1.

Monteringsmått för isolerad rörledning. Måtten är samstämmiga med publikationerna ”Branschstandard Teknisk Isolering” och ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftspersonal”.

IF Remissvar AMA VVS & Kyla 22

För övrigt kommer även hänvisningar till vår nya Branschstandard, BTI beaktas i ett flertal kapitel.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments