Fokus på installationsutrymmen

Fokus på installationsutrymmen

I föreningens remissvar till AMA VVS & Kyla 22 föreslår vi …

I föreningens remissvar till AMA VVS & Kyla 22 föreslår vi bland annat att återinföra en tabell i kapitel Q gällande platsbehov för isolerade ventilationskanaler.

För rör återfinns fortsättningsvis tabell AMA PN/1.

Monteringsmått för isolerad rörledning. Måtten är samstämmiga med publikationerna ”Branschstandard Teknisk Isolering” och ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftspersonal”.

IF Remissvar AMA VVS & Kyla 22

För övrigt kommer även hänvisningar till vår nya Branschstandard, BTI beaktas i ett flertal kapitel.

Johan Sjölund

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments