IF-MÄSSAN: Årets tema var Brand- och Kylisolering

IF-MÄSSAN: Årets tema var Brand- och Kylisolering

Medlemsmötet gick av stapeln den 14:e oktober på Hasselbacken i Stockholm

I anslutning till mötet arrangerades även IF-MÄSSAN.

Närapå 130 personer deltog under tillställningen, det var uppenbart att både entreprenörer och leverantörer har sett fram emot att få träffas igen fysiskt.

Glädjande var att vi även förärades av besök från både Svensk Byggtjänst och slussen.biz som visade stort intresse för vad just våran bransch har för utmaningar och vad som är på kommande.

Föredragshållare under mötet var Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Jan-Erik Nowacki, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) och Johan Gustafsson, TyMa Consult AB.

 • Tomas berättade om brandisolering och utmaningarna vi har kopplade till provningsstandarden SS-EN 1366-1 och presenterade även ett nytt beräkningsprogram FEDS – Fire Exposed Duct System för beräkning av brandisolering av olika konfigurationer.

  Presentation – Tomas Fagergren, BSL

 • Jan-Erik beskrev fukt, kondens och energibesparingar kopplade till kylisolering och gjorde också en intressant jämförelse med isolering av klimatskalet.
  ”I allmänhet isolerar man väggar och tak väldigt väl, men på grund av platsbrist isoleras det alldeles för tunt på rör och ventilationskanaler. Byggnaden blir då inte alls så energieffektiv som den skulle kunna vara.”

  Presentation – Jan-Erik Nowacki, SKVP
  Räknesnurra – Jan-Erik Nowacki, SKVP
 • Johan Gustafsson informerade om Branschstandard Teknisk Isolering, BTI
  ”Ett av branschstandardens viktigaste syften är att den ska vara innovationsdrivande. Detta är helt i linje med vad myndigheten Boverket har som ambition med de kommande Möjligheternas Byggregler.”

  Presentation – Johan Gustavsson, BTI

Vision 2025

Sista delen av mötet ägnades åt föreningens visionsarbete – Vad vill branschen att föreningen ska fokusera på framöver?

Det framkom tydliga önskemål från publikum om vad vi bör lägga våra gemensamma resurser på de närmsta åren.

Kompetensförsörjning är otvivelaktigt branschens största utmaning. En film har tagits fram tillsammans med Installatörsföretagen för att sprida information om yrket, den premiärvisades under eftermiddagen.

Vi tackar ödmjukast för alla inspel vi fick från er deltagare, vision 2025 klarnade betydligt tack vare er!

Styrelsen vill även tacka stödmedlemmarna för deras deltagande under IF-MÄSSAN och mötet, vi har tillsammans skapat ett mycket bra forum för branschen.