Remiss SSG 7591, 7595 och 7596

Remiss SSG 7591, 7595 och 7596

Nu har en arbetsgrupp tagit fram förslag på nya utgåvor

  • SSG 7591 – Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare
  • SSG 7595 – Isolering av rörledningar – detaljutföranden
  • SSG 7596 – Isolering av cisterner, torn och tankar – detaljutföranden
  • Remisskrivelse – SSG 7591, SSG 7595 och SSG 7596

För att standarderna ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha dina synpunkter på förslagen.

För att lämna synpunkter fyller du i bifogad remisskrivelse och skickar till johan.sjolund@in.se

IF önskar svar senast 26:e oktober 2022 för att sammanställa branschens synpunkter.

Tack på förhand!