Remiss SSG 7591, 7595 och 7596

Remiss SSG 7591, 7595 och 7596

Nu har en arbetsgrupp tagit fram förslag på nya utgåvor

  • SSG 7591 – Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare
  • SSG 7595 – Isolering av rörledningar – detaljutföranden
  • SSG 7596 – Isolering av cisterner, torn och tankar – detaljutföranden
  • Remisskrivelse – SSG 7591, SSG 7595 och SSG 7596

För att standarderna ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha dina synpunkter på förslagen.

För att lämna synpunkter fyller du i bifogad remisskrivelse och skickar till johan.sjolund@in.se

IF önskar svar senast 26:e oktober 2022 för att sammanställa branschens synpunkter.

Tack på förhand!

Johan Sjölund

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.