Alla inlägg av Johan Sjölund

VAKNA!

VAKNA!

Den senaste tidens skriverier om isoleringsbranschen välkomnar vi som branschorganisation givetvis, fokus har hamnat på avvikande isolertjocklekar på rör men problemet återfinns även på ventilationsanläggningar där det allt som oftast inte tas hänsyn till isoleringen.

 

Vi har idag ett systemfel där man redan på ritbordet inte tar hänsyn till den tekniska isoleringen och dess utrymmesbehov. Med de energikrav som ställs idag räcker det inte med att ha ett välisolerat klimatskal, isoleringen av installationerna har en betydande roll för att vi gemensamt ska kunna uppnå de satta klimatmålen.  Det handlar om att vi alla inom installationsbranschen måste ändra vårt beteende och tänk kring teknisk isolering, hjälps vi åt kommer vi gemensamt bidra till både komfortabla, energismarta och brandsäkra byggnader. Gör plats för den tekniska isoleringen!

Att betänka gällande upphandling av en isoleringsentreprenad – Ifrågasätt lägsta anbud, ni och i slutändan fastighetsägaren får vad man betalar för.

IFs förslag på isolertjocklekar och storlek på tappvattenschaktet

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/Ro╠êrschakt_plan_olika-isol_extra-ma╠ètt.jpg” _builder_version=”3.0.98″ show_in_lightbox=”off” url=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/IF-förslag-på-isolertjocklekar-och-storlek-på-tappvattenschaktet-1.pdf” url_new_window=”on” use_overlay=”off” always_center_on_mobile=”on” force_fullwidth=”off” show_bottom_space=”on” /][et_pb_text _builder_version=”3.0.98″ background_layout=”light”]

Isoleringen är beräknad av Isoleringsfirmornas Förening (IF) för att vara energimässig och ekonomisk, det vill säga att isoleringen av VV och VVC ska ha låg värmeavgivning och därmed inte heller värma upp schakt och kallvatten i onödan.
Förslag till måtten på tappvattenschakt och till isolertjocklekar är valda enligt rapporten Tappvattentemperaturer i rörschakt och fördelningsskåp – Resultat av mätningar och beräkningar. Lambdavärde på isoleringen 0,037 W/m, K vid 50 °C, och schakttemperatur 25 °C.
Förslag till mått för ett tappvattenschakt med rördimensioner enligt tabellen nedan är 620 x 260 mm
och för ett tappvattenschakt med spillvattenledning 780 x 260 mm.
Vid montage av rörisolering är det viktigt att följa tillverkarens monteringsanvisningar.
Andra förutsättningar kräver nya beräkningar och för mer information kontaktar du IF, IF:s medlemmar eller auktoriserade konsultföretag av Säker Vatten.IF förslag på isolertjocklekar och storlek på tappvattenschaktet

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Vi skyddar dina personuppgifter

För oss på Isoleringsfirmornas Förening är det viktigt att du som får våra nyhetsbrev känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Därför kan du här läsa mer om:

  • Hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med våra nyhetsbrevs utskick.
  • Varför vi behöver spara dina uppgifter.
  • Dina rättigheter och möjligheter relaterade till dina personuppgifter och vår digitala kommunikation.

Till att börja med, några förtydliganden:

  • Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Då det gäller våra nyhetsbrev så kan en personuppgift vara till exempel din mejladress och ditt namn.
  • Att ”behandla” personuppgifter innebär att vi sparar, ser över och hanterar dina personuppgifter då vi skickar kommunikation till dig.
  • Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till annan organisation eller individ.
  • Vår kommunikation vänder sig i första hand till yrkesutövare inom bygg- och fastighetsbranschen.

Vem ansvarar för att dina personuppgifter är skyddade?

Det gör vi. Isoleringsfirmornas Förening ser alltid till att dina uppgifter är skyddade. Vi sparar och hanterar dina data enligt rådande dataskyddsregler. Om du känner dig tveksam eller har frågor om hur vi hanterar dina data är du välkommen att höra av dig till oss.
Kontakta oss

Varför samlar vi in uppgifter från dig och vad använder vi dem till?

Vi sparar din mejladress för att kunna skicka information om branschnyheter, vår verksamhet, våra events samt vårt marknadsföringsmaterial.

Vi samlar även in andra uppgifter om dig, så som namn och var i landet du är intresserad av eventinbjudningar. Dessa uppgifter är frivilliga att ange och samlas in för att kunna anpassa kommunikationen till dig på ett relevant vis. Vi sparar även data om hur våra mottagare agerar i våra nyhetsbrev, det vill säga antal klick och öppnade brev.

Hur länge sparar vi din information?

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick. Vi behåller då din mejladress i vår lista för avregistrerade mottagare för att säkerställa att du inte mottager information från oss av misstag. I denna lista sparas mottagarens mejladress i 3 år efter att mottagare har avregistrerat sig.

På vilken juridisk grund behandlar vi din data?

Enligt principerna för Dataskyddsförordningen (GDPR), behandlar vi dina data baserat på den juridiska grunden kallad intresseavvägning när vi skickar våra nyhetsbrev. Det innebär att det finns ett avvägt och berättigat intresse där behandling av data är nödvändig.

Vi tror att det finns ett berättigat intresse hos våra mottagare att ta del av informationen vi skickar ut. För att det ska vara möjligt behöver vi behandla mottagarens data.

Dina rättigheter

Du har rätt att, när om helst, se över uppgifterna vi har sparade om dig och vi har en skyldighet att rätta fel, ej komplett eller missledande information. Du har också rätt att bli helt borttagen ur våra register.
Kontakta oss

Industrin – en ventil för god isolering

Spara 23 megawattimmar per år på en enda isolerad ventil

Idag är drivkraften inom processindustrin att minska utsläpp, ha en väl fungerande process och sälja tillvaratagen energi. Här är temperaturerna höga vilket kräver tjock isolering, med produkter som är robusta och framtagna att användas i dessa miljöer.

INOM INDUSTRIN har man sin egen ”AMA” i form av isolerstandarder från SSG, Standard Solution Group. Standarden SSG 7591 behandlar Isolering av rörledningar, ventilations-kanaler och behållare. Här finns liksom i AMA tabeller för isolernivåer, men här kallade energikravnivå låg, medel och hög. Tabellerna ger isolertjocklekar och värmeförluster för temperaturer upp till 500 grader och tar hänsyn till isoleringens isolerförmåga och eventuella värmebryggor. Isoleringsfirmornas förening har med sitt kunnande varit en aktiv deltagare vid framtagandet av standarden.

Vid jämförelse med andra länder inom Europa har industrin i Sverige en hög isolerstandard, det vill säga att isolertjocklekar i dagsläget är på en bra nivå ur energisynpunkt. Det finns dock fortfarande en stor potential att bli bättre och ett område att ta sig an är oisolerade ventiler och flänsar.

I processindustrin står oisolerade ventiler och flänsförband för en stor del av värmeförlusterna. En av anledningarna att de saknar isolering är att de ska vara lättinspekterade. Detta går att åtgärda med så kallade madrasser och kåpor som är lätta att demontera. Energiförlusten för en enda oisolerad ventil i dimension DN150 och 300 graders medietemperatur är cirka 27 megawattimmar per år och använder man en isoler-madrass på den blir förlusten cirka fyra megawattimmar per år, en stor besparing i förhållande till investeringen.

Detta är ett område där ett flertal av IF:s medlemsföretag har stor kunskap och erfarenhet av att både mäta ut och tillverka isolermadrassen samt montera den – ”Isolervärldens skräddare”.

 

Man ger för att få

Isoleringsbranschens ständiga problem med utrymmesbrist på byggarbetsplatsen, både gällande praktiskt utförande och utrymme i dialog med övriga i byggprocessen, speglar vardagen för många i vår bransch.

 

MÅNGA AV VÅRA medlemsföretag upplever ett helt annat utrymme på industrijobben. Där har den tekniska isoleringen en självklar plats, varför är det så? Innanför staketet på dessa projekt är isoleringsentreprenaden helt fristående – inte en underentreprenad till rör och ventilationsentreprenören som i de flesta fall på en byggarbetsplats.

Inom industrin har det sedan många år funnits en genomtänkt och tydlig standard över hur ett isoleringsarbete ska utföras oavsett applikation. Kan detta vara en av anledningarna till att vi åtnjuter en helt annan status på denna typ av entreprenader?

Isoleringsfirmornas förening verkar på flera sätt för att höja branschens status och öka kunskapen hos övriga parter inom byggbranschen om vad som krävs för att en teknisk isolering ska kunna utföras korrekt och vilka positiva effekter det ger för exempelvis drifts-ekonomin. Vi säkerställer också en hög kompetens genom bland annat IF-skolan och utbildningsportalen. Dessutom tillhandahåller vi informa­tions- och kalkylmaterial som under-lättar arbetet.

Samverkan mellan de olika parter som är inblandade i ett projekt är avgörande för en bra arbetsmiljö och ett bra slutresultat både på kort och lång sikt – från beställare och vidare genom hela ledet med bland annat arkitekter, konstruktörer, byggare och olika kategorier montörer. Tydliga och dagsaktuella branschstandarder underlättar för alla parter och en sådan kommer att utvecklas gällande teknisk isolering för rör- och ventilations-installationer.

Om ovanstående och lite till kan du läsa i IF-tidningen. Och glöm inte: tillsammans blir vi starkare – föreningen verkar med och för ditt företag. För att få utrymme måste vi även våga ta detsamma.

 

IF-tidningen 20180426

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.98″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.98″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/IF-tidning-20180426.jpg” url=”http://www.roxx.se/v/bnd1r” url_new_window=”on” _builder_version=”3.0.98″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles