Alla inlägg av Johan Sjölund

Ny IF-skola och utbildningsportal

IF-skolan utbildar lärlingar inom teknisk isolering, dessutom erbjuds vidareutbildning i form av kurser inom specialområden.
I skrivande stund pågår också arbetet med att skapa en ny internetbaserad utbildningsportal.

IF-skolan tog en paus hösten 2017 och våren 2018 drog skolan igång igen med delvis nytt upplägg. IF-skolan kommer nu att erbjuda utbildning med lokala kursledare som tillsammans med Jonny Jonsson, ansvarig skolledare, utför undervisningen på fem platser i Sverige.
Lärlingen går i skolan i en vecka, två gånger om året (till skillnad från tidigare då det var två veckor två gånger om året). Mellan kurstillfällena på plats bedrivs teoretiska studier via IF:s utbildningsportal. Utbildningen är uppdelad i tresteg, där föregående steg måste ha genomförts innan lärlingen kan gå vidare till nästa:

1. Grundutbildning Teknisk Isolering (GTI)
Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras eleven.

2. VVS-isolerare
Genomförd utbildning och minst 6 800 timmar arbetad tid berättigar till ”branschcertifikat VVS-isolerare”.

3. Isoleringsplåtslagare
Genomförd utbildning berättigar till ”branschcertifikat Isoleringsplåtslagare”.

Portal – för medlemmar och övriga

Utbildningsportalen är ett verktyg som medlemsföretag får tillgång till för att kunna utbilda sina projektledare och montörer.
– Vi som förening ska se till att medlemsföretagen är uppdaterade när det gäller teknisk isolering och det som berör vår bransch.
Dokumenterad kunskap fungerar som ett konkurrensmedel som kan göra det lättare att få uppdrag och vinna upphandlingar. Vi har som målsättning att höja statusen på vår bransch och att beställaren ska kräva att installation utförs av certifierad personal, säger Johan Sjölund, verksamhetschef för Isoleringsfirmornas Förening. Utbildningsportalen ska också utbilda andra som berör branschen, till exempel konstruktörer och besiktningspersoner. Om hela kedjan är medveten om nyttan av, och vad som krävs för en ultimat teknisk isolering så är förutsättningarna att lyckas goda.
– Med rätt utbildning går det att hitta de bästa, mest lönsamma och klimatsmarta lösningarna. De flesta tycker nog också att det är roligare att utföra ett jobb om de vet varför det ska göras på ett visst sätt.

Subventionerad utbildning

Den som deltar i IF-skolan måste vara anställd som lärling av ett företag. Genom branschens gemensamma kassa ”Enkronan” får alla företag som tar emot lärlingar och sätter dem i utbildning en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen deltagit i utbildningen. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar bolagen få tillbaka cirka hälften av det de lägger ut för utbildningen.
– ”Enkronan” finansieras genom så kallade tilläggs-ören (procent på utbetalda löner) som branschföretagen betalar in. Syftet är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket utan att det blir för kostsamt för det enskilda företaget.

Remiss inför AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla och RA VVS & Kyla (Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyla) kommer i nya versioner våren 2019. Fram till den 15 september har vi chansen att påverka innehållet genom att lämna våra synpunkter på remissversionen.

Mycket av synpunkterna IF inkom med till kapitel R “Isolering av installationer” i första omgången (20171123) har anammats. Skicka in ytterligare synpunkter till kansliet fortast möjligt, dock senast den 12/9.

Länk till Svensk Byggtjänst

Fler medlemmar stärker branschen

Isoleringsfirmornas Förening, IF, arbetar för att lyfta fram och försvara branschens intressen och för att öka kunskapsnivån om teknisk isolering – både i den egna sektorn och i byggbranschen i stort.

IDEALET FÖR EN branschförening vore att den stora merparten av företagen inom verksamhetsområdet är medlemmar. Så ser det tyvärr inte ut i dag för Isoleringsfirmornas Förening, IF, trots att branschen är relativt liten. – Jag tror att problematiken märks i all föreningsverksamhet i dag: många förstår inte varför de ska vara med. Jag ser ett generationsskifte där de äldre har en annan känsla för föreningslivet och förståelse för vikten av en organisation som framhåller branschen, säger Johan Sjölund, verksamhetschef för IF. Det är inte alltid lätt att konkret visa hur ett enskilt företag får nytta av en branschförening. – Många glömmer att vi jobbar mycket med lobbyverksamhet och där blir vi starkare och får större inflytande ju fler vi representerar. Vi måste jobba med och mot branscher omkring oss och utan att organisera oss blir vi lätt överkörda.
Någon måste också föra fram våra åsikter till Boverket, Svensk Byggtjänst och så vidare. Som medlem kan du dessutom påverka vilka frågor vi ska lyfta fram. Årsmötet är ett exempel på forum för att fånga upp motioner, åsikter och diskussionsämnen. – Årsmötet är alltid välbesökt, det är roligt med god uppslutning. Mycket av föreningens uppgift är också nätverkande mellan medlemsföretag och årsmötet ger tillfälle att knyta kontakt med företag även från andra orter eller län. Vi har dessutom lokala möten och förlägger styrelsemöten till olika platser. Utöver det är medlemsföretagen när som helst välkomna att kontakta oss med förslag eller frågor, säger Johan.

 

POPULÄR MÄSSA

IF-mässan anordnas vartannat år i anslutning till föreningens årsmöte. Deltagarna erbjuds en givande konferensdag och i pauserna finns en
mässa där producenter och grossister förevisar sina produkter och nyheter. Själva mässan är öppen även för icke medlemsföretag – Genom mässan vill vi skapa ett forum för vår bransch som är matnyttigt ur flera aspekter. Här är branschen samlad från när och fjärran i vårt avlånga land. Det har varit väldigt uppskattat, både konferensdelen med gästföreläsare som pratar om ett aktuellt ämne som berör oss alla och utställningen som sker på ”på neutral mark” jämfört med att besöka en enskild leverantör. Nu när det svenska deltagandet på IEX-mässan har uteblivit 2018 är behovet av en nationell mässa än större, säger Johan.

MÅNGSIDIGT DOKUMENTSYSTEM

EKOT är ett företagssystem som är framtaget för medlemsföretag i Isoleringsfirmornas Förening. Namnet står för Egenkontroll och Kvalitetsdokument Om Teknisk isolering och dokumenten finns på föreningens hemsida: tekniskisolering.se Här finns bland annat information och underlag för basdokumentation som behövs på kontoret, dokument för mindre arbeten och återkommande servicejobb, egenkontroll för de flesta former av arbeten, ÄTA och större beställningar samt egenkontroll för större åtaganden som kräver dokumentation så att avtal och order, ritningar och arbetsberedning följs. Dessutom finns checklistor för rörisolering mineralull, rörisolering cellgummi, kanalisolering, ytbeklädnad samt AMA-tabellens isoleringstjocklekar A B C. – EKOT används flitigt, inte minst av mindre företag som inte har samma resurser som de största för att utveckla egna kontrollsystem.

 

KUNSKAPSLYFT

Många beställare vet ännu inte hur mycket energiförbrukningen kan minska genom en väl genomtänkt och utförd teknisk isolering.
– Om vi kan sprida kunskap ökar efterfrågan på våra tjänster samtidigt som vi får bättre förutsättningar att utföra dem. Det viktigaste är att belysa att vår bransch finns. Vi måste nå fram till övriga byggsverige med hur viktigt det är att isolera installationerna rätt. Rent krasst kommer vi aldrig att nå klimatmålen utan att våra medlemsföretag får chans att göra rätt. Föreningens ambition är att IF-loggan ska tolkas som en kvalitetsstämpel när medlemsföretagen handlas upp. Det ska vara en självklarhet för rör- och ventilationsföretag att välja ett IF-företag eftersom det borgar för en väl utförd isoleringsentreprenad. – Vi har idag två typer av isoleringsföretag i Sverige, montageföretag som bara monterar isoleringen utan att överväga slutresultatet för fastighetsägaren; och så har vi de riktiga isoleringsentreprenörer som levererar och konsulterar gällande teknisk isolering för ett säkert och energieffektivt resultat, denna typ av företag är i allmänhet anslutna till IF, avslutar Johan.

VAKNA!

VAKNA!

Den senaste tidens skriverier om isoleringsbranschen välkomnar vi som branschorganisation givetvis, fokus har hamnat på avvikande isolertjocklekar på rör men problemet återfinns även på ventilationsanläggningar där det allt som oftast inte tas hänsyn till isoleringen.

 

Vi har idag ett systemfel där man redan på ritbordet inte tar hänsyn till den tekniska isoleringen och dess utrymmesbehov. Med de energikrav som ställs idag räcker det inte med att ha ett välisolerat klimatskal, isoleringen av installationerna har en betydande roll för att vi gemensamt ska kunna uppnå de satta klimatmålen.  Det handlar om att vi alla inom installationsbranschen måste ändra vårt beteende och tänk kring teknisk isolering, hjälps vi åt kommer vi gemensamt bidra till både komfortabla, energismarta och brandsäkra byggnader. Gör plats för den tekniska isoleringen!

Att betänka gällande upphandling av en isoleringsentreprenad – Ifrågasätt lägsta anbud, ni och i slutändan fastighetsägaren får vad man betalar för.

IFs förslag på isolertjocklekar och storlek på tappvattenschaktet

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/Ro╠êrschakt_plan_olika-isol_extra-ma╠ètt.jpg” _builder_version=”3.0.98″ show_in_lightbox=”off” url=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/IF-förslag-på-isolertjocklekar-och-storlek-på-tappvattenschaktet-1.pdf” url_new_window=”on” use_overlay=”off” always_center_on_mobile=”on” force_fullwidth=”off” show_bottom_space=”on” /][et_pb_text _builder_version=”3.0.98″ background_layout=”light”]

Isoleringen är beräknad av Isoleringsfirmornas Förening (IF) för att vara energimässig och ekonomisk, det vill säga att isoleringen av VV och VVC ska ha låg värmeavgivning och därmed inte heller värma upp schakt och kallvatten i onödan.
Förslag till måtten på tappvattenschakt och till isolertjocklekar är valda enligt rapporten Tappvattentemperaturer i rörschakt och fördelningsskåp – Resultat av mätningar och beräkningar. Lambdavärde på isoleringen 0,037 W/m, K vid 50 °C, och schakttemperatur 25 °C.
Förslag till mått för ett tappvattenschakt med rördimensioner enligt tabellen nedan är 620 x 260 mm
och för ett tappvattenschakt med spillvattenledning 780 x 260 mm.
Vid montage av rörisolering är det viktigt att följa tillverkarens monteringsanvisningar.
Andra förutsättningar kräver nya beräkningar och för mer information kontaktar du IF, IF:s medlemmar eller auktoriserade konsultföretag av Säker Vatten.IF förslag på isolertjocklekar och storlek på tappvattenschaktet

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Vi skyddar dina personuppgifter

För oss på Isoleringsfirmornas Förening är det viktigt att du som får våra nyhetsbrev känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Därför kan du här läsa mer om:

  • Hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med våra nyhetsbrevs utskick.
  • Varför vi behöver spara dina uppgifter.
  • Dina rättigheter och möjligheter relaterade till dina personuppgifter och vår digitala kommunikation.

Till att börja med, några förtydliganden:

  • Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Då det gäller våra nyhetsbrev så kan en personuppgift vara till exempel din mejladress och ditt namn.
  • Att ”behandla” personuppgifter innebär att vi sparar, ser över och hanterar dina personuppgifter då vi skickar kommunikation till dig.
  • Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till annan organisation eller individ.
  • Vår kommunikation vänder sig i första hand till yrkesutövare inom bygg- och fastighetsbranschen.

Vem ansvarar för att dina personuppgifter är skyddade?

Det gör vi. Isoleringsfirmornas Förening ser alltid till att dina uppgifter är skyddade. Vi sparar och hanterar dina data enligt rådande dataskyddsregler. Om du känner dig tveksam eller har frågor om hur vi hanterar dina data är du välkommen att höra av dig till oss.
Kontakta oss

Varför samlar vi in uppgifter från dig och vad använder vi dem till?

Vi sparar din mejladress för att kunna skicka information om branschnyheter, vår verksamhet, våra events samt vårt marknadsföringsmaterial.

Vi samlar även in andra uppgifter om dig, så som namn och var i landet du är intresserad av eventinbjudningar. Dessa uppgifter är frivilliga att ange och samlas in för att kunna anpassa kommunikationen till dig på ett relevant vis. Vi sparar även data om hur våra mottagare agerar i våra nyhetsbrev, det vill säga antal klick och öppnade brev.

Hur länge sparar vi din information?

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick. Vi behåller då din mejladress i vår lista för avregistrerade mottagare för att säkerställa att du inte mottager information från oss av misstag. I denna lista sparas mottagarens mejladress i 3 år efter att mottagare har avregistrerat sig.

På vilken juridisk grund behandlar vi din data?

Enligt principerna för Dataskyddsförordningen (GDPR), behandlar vi dina data baserat på den juridiska grunden kallad intresseavvägning när vi skickar våra nyhetsbrev. Det innebär att det finns ett avvägt och berättigat intresse där behandling av data är nödvändig.

Vi tror att det finns ett berättigat intresse hos våra mottagare att ta del av informationen vi skickar ut. För att det ska vara möjligt behöver vi behandla mottagarens data.

Dina rättigheter

Du har rätt att, när om helst, se över uppgifterna vi har sparade om dig och vi har en skyldighet att rätta fel, ej komplett eller missledande information. Du har också rätt att bli helt borttagen ur våra register.
Kontakta oss

Industrin – en ventil för god isolering

Spara 23 megawattimmar per år på en enda isolerad ventil

Idag är drivkraften inom processindustrin att minska utsläpp, ha en väl fungerande process och sälja tillvaratagen energi. Här är temperaturerna höga vilket kräver tjock isolering, med produkter som är robusta och framtagna att användas i dessa miljöer.

INOM INDUSTRIN har man sin egen ”AMA” i form av isolerstandarder från SSG, Standard Solution Group. Standarden SSG 7591 behandlar Isolering av rörledningar, ventilations-kanaler och behållare. Här finns liksom i AMA tabeller för isolernivåer, men här kallade energikravnivå låg, medel och hög. Tabellerna ger isolertjocklekar och värmeförluster för temperaturer upp till 500 grader och tar hänsyn till isoleringens isolerförmåga och eventuella värmebryggor. Isoleringsfirmornas förening har med sitt kunnande varit en aktiv deltagare vid framtagandet av standarden.

Vid jämförelse med andra länder inom Europa har industrin i Sverige en hög isolerstandard, det vill säga att isolertjocklekar i dagsläget är på en bra nivå ur energisynpunkt. Det finns dock fortfarande en stor potential att bli bättre och ett område att ta sig an är oisolerade ventiler och flänsar.

I processindustrin står oisolerade ventiler och flänsförband för en stor del av värmeförlusterna. En av anledningarna att de saknar isolering är att de ska vara lättinspekterade. Detta går att åtgärda med så kallade madrasser och kåpor som är lätta att demontera. Energiförlusten för en enda oisolerad ventil i dimension DN150 och 300 graders medietemperatur är cirka 27 megawattimmar per år och använder man en isoler-madrass på den blir förlusten cirka fyra megawattimmar per år, en stor besparing i förhållande till investeringen.

Detta är ett område där ett flertal av IF:s medlemsföretag har stor kunskap och erfarenhet av att både mäta ut och tillverka isolermadrassen samt montera den – ”Isolervärldens skräddare”.

 

Man ger för att få

Isoleringsbranschens ständiga problem med utrymmesbrist på byggarbetsplatsen, både gällande praktiskt utförande och utrymme i dialog med övriga i byggprocessen, speglar vardagen för många i vår bransch.

 

MÅNGA AV VÅRA medlemsföretag upplever ett helt annat utrymme på industrijobben. Där har den tekniska isoleringen en självklar plats, varför är det så? Innanför staketet på dessa projekt är isoleringsentreprenaden helt fristående – inte en underentreprenad till rör och ventilationsentreprenören som i de flesta fall på en byggarbetsplats.

Inom industrin har det sedan många år funnits en genomtänkt och tydlig standard över hur ett isoleringsarbete ska utföras oavsett applikation. Kan detta vara en av anledningarna till att vi åtnjuter en helt annan status på denna typ av entreprenader?

Isoleringsfirmornas förening verkar på flera sätt för att höja branschens status och öka kunskapen hos övriga parter inom byggbranschen om vad som krävs för att en teknisk isolering ska kunna utföras korrekt och vilka positiva effekter det ger för exempelvis drifts-ekonomin. Vi säkerställer också en hög kompetens genom bland annat IF-skolan och utbildningsportalen. Dessutom tillhandahåller vi informa­tions- och kalkylmaterial som under-lättar arbetet.

Samverkan mellan de olika parter som är inblandade i ett projekt är avgörande för en bra arbetsmiljö och ett bra slutresultat både på kort och lång sikt – från beställare och vidare genom hela ledet med bland annat arkitekter, konstruktörer, byggare och olika kategorier montörer. Tydliga och dagsaktuella branschstandarder underlättar för alla parter och en sådan kommer att utvecklas gällande teknisk isolering för rör- och ventilations-installationer.

Om ovanstående och lite till kan du läsa i IF-tidningen. Och glöm inte: tillsammans blir vi starkare – föreningen verkar med och för ditt företag. För att få utrymme måste vi även våga ta detsamma.

 

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles