Distansskålen

Distansskålen

En rörupphängning som minskar de termiska förlusterna. Rörupphängningen ingår i det beräknade U-värdet för varma och kalla rör enligt branschstandard teknisk isolering. Med distansskålen förhindras värme och kylläckage och eventuell…

Read More


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14