Kategori Okategoriserad

Ny verksamhetschef

Ny verksamhetschef

Pär Bönnestig ny verksamhetschef Styrelsen kan nu presentera Isoleringsfirmornas Förenings nye verksamhetschef. Från och med den 16 maj tillträder Pär Bönnestig som ny verksamhetschef för Isoleringsfirmornas Förening och Svenska Isoleringsfirmornas…

Read More

Ventilationsisolering

Ventilationsisolering

Energiförluster Dagens BBR föreskriver att luftbehandlingsinstallationer ska ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas. I luftbehandlingsinstallationer är BBR:s råd att allt material ska vara obrännbart. Undantag får göras…

Read More

IF:s remissvar

IF:s remissvar

IF:s remissvar avseende – Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö; med konsekvensutredning Vi anser att kraven för vatten- och avloppsinstallationer bör samlas i…

Read More

Kunskapslyft

Kunskapslyft

Många beställare vet ännu inte hur mycket energiförbrukningen kan minska genom en väl genom­tänkt och utförd teknisk isolering – Om vi kan sprida kunskap ökar efterfrågan på våra tjänster samtidigt…

Read More


1 2 3 4 5 6 7 8