Kategori Okategoriserad

IF-skolan (Lektion 4) Ventilationsisolering

Energiförluster       

BBR föreskriver att luftbehandlingsinstallationer ska ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas. I luftbehandlingsinstallationer är BBR:s råd att allt material ska vara obrännbart. Undantag får göras för mindre detaljer som filter och luftdon.Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värmeförlusterna begränsas till det önskade värdet.

Korrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.

Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energiförlusterna.Ofta är det ekonomiska överväganden som styr när man dimensionerar isolering. Det gäller att finna den isolertjocklek som ger den lägsta årskostnaden. Vid en ökning av tjockleken minskar energiförlusterna samtidigt som byggkostnaden ökar. Den ekonomiska isolertjockleken är den som ger lägst totalkostnad.

Kanaler för tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet.

Teknisk isolering har stor påverkan på verkningsgraden för ventilationsaggregat

Verkningsgraden för ventilationsaggregat påverkas (bland annat) av temperaturen på frånluften när den når aggregatet. Oisolerade eller för snålt isolerade kanaler genom kalla utrymmen försämrar värme­växlarens verkningsgrad väsentligt. Beräkningar utförda av HSB visar att om temperaturen i frånluften sjunker med tre grader på sin väg till aggregatet minskar verkningsgraden från 88 till 55 %. Då krävs ett ökat tillskott av energi i eftervärmaren för att nå rätt tilluftstemperatur.

Brandisolering

Ofta ska även ventilationskanalerna dimensioneras med brandisolering så att man förebygger brandspridning mellan brandceller.

BBR, ställer även krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

 

Kondensisolering

Om en kanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på kanalens utsida. För att förhindra detta isoleras kanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.
Genom att placera isoleringen invändigt i kanalen fungerar kanalplåten som en effektiv ångbroms.

 

Ljudisolering

Kanaler fungerar som en ljudbärande kanal och transporterar ljud från ett rum till ett annat. Isoleringen som används på utsidan av kanalen bidrar till att minska mängden ljud som tränger igenom kanalväggen.

Ljuddämpare för ljudisolering i ventilationskanaler

Du kan använda ljuddämpare för att minska ljudet i ventilationskanaler. När kanalerna finns i kalla utrymmen (t.ex. i ett vindsutrymme) rekommenderar vi att du använder värmeisolering med en isoleringstjocklek på minst 160 mm. Vanligtvis används mindre isolering i ljuddämpare och därför behöver de ofta tilläggsisoleras för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Ventilationskanaler ska transportera luft, men inte buller från fläktar, spjäll och andra don i anläggningen. Genom att isolera kanalen invändigt med mineralullsprodukter får man en effektiv dämpning av det oönskade ljudet.

Har ni det som krävs för att ge era kunder önskade och klimatsmarta lösningar?

Välkomna till en workshop om affärsutveckling

 

Vill ni bli bättre på att möta era kunders behov?

Under denna workshop får ni ta del av underlag och råd samt testa konkreta
verktyg för hur ert företag kan jobba med affärsutveckling av
energitjänster, för att bättre tillfredsställa olika kunders behov.
Denna workshop riktar sig till leverantörer av energitjänster:
företag som säljer energieffektivisering till fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar eller industrier.
Workshopen anordnas av Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och
Energikontoret Storsthlm.

För mer information klicka på länken nedan:

Inbjudan_N

IF-skolan (Lektion 1) Teknisk isolering kräver plats och planering

Lektion 1

Teknisk isolering kräver plats och planering

Teknisk isolering ska ingå som en självklar del redan på planeringsstadiet så att material och

montage får utrymme runt rör och kanaler – men också för den som ska montera. Enligt arbetsmiljölagen ska de som medverkar i ett bygg- eller anläggningsprojekt också ta ansvar för arbetsmiljön inom ramen för sitt uppdrag.

För att isolertjockleken som föreskrivs (med hjälp av beräkningar och tabell i RA – VVS & Kyl AMA) ska få plats måste hänsyn tas hela vägen från rör- eller kanalupphängning till färdigisolerad installation. Tänk på att många isolerade rörledningar ska förses med någon form av ytbeklädnad. Det är också viktigt att håltagningar för rörgenomföringar i väggar och bjälklag blir rätt så att de klarar den föreskrivna isolertjockleken. Utrymmesbehovet för att rätt kunna montera rörisolering finns angivet i VVS & Kyl AMA, Kapitel PN, Tabell PN/1 ”Monteringsmått för isolerad rörledning”, i IF:s ”Utbildningskompendium Teknisk Isolering” samt i ”Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftspersonal” från VVS Företagen (IN).

Isoleringen måste få plats så att inte varma rör värmer kalla i onödan och det ska finnas plats mellan rör och väggar. För att minimera energiförlusterna ska isoleringen (helst) gå obruten genom väggar så att inte väggen värms upp. Rören måste ha egna anpassade hål med rätt plats för isolering. Ventiler, avstick etc. ska isoleras.

 

Installationssamordningen är A och O

 

Samordning mellan de olika beställnings- och utförandedisciplinerna är av största vikt både vid projektering och installation. Redan på ritbordet ska det säkerställas att el- och VVS-installationer inte krockar och att det finns utrymme för den tekniska isoleringen.

Upptäcks fel senare i projektet, till exempel vid installationen, är det både svårare och dyrare att åtgärda. Uppföljning och kontroll av installationer och teknisk isolering kan till exempel utföras av en installationssamordnare.

 

Anlita alltid en samarbetspartner gällande teknisk isolering som är medlem i IF, det säkerställer att ni får rätt utförande och kompetens.

IF-tidningen 20180426

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.98″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.98″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/05/IF-tidning-20180426.jpg” url=”http://www.roxx.se/v/bnd1r” url_new_window=”on” _builder_version=”3.0.98″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Program och dagordning, årsmöte 2018

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.98″][et_pb_row _builder_version=”3.0.98″ box_shadow_style=”preset2″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.98″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/03/Program-Årsmötet-2018.jpg” url=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/03/Program-Årsmötet-2018-2.pdf” _builder_version=”3.0.98″ box_shadow_style=”preset2″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.98″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image src=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/03/Dagordning-IF-årsmöte-2018.jpg” url=”https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2018/03/Dagordning-IF-årsmöte-2018.pdf” _builder_version=”3.0.98″ box_shadow_style=”preset2″][/et_pb_image][et_pb_image _builder_version=”3.0.98″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles