Ett unikt och välbetalt hantverksyrke med frihet under ansvar

Bli isoleringsmontör och var med och bidra till ett mer energieffektivt och hållbart byggande.

Detta är teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

 • minska värme- och kylförluster
 • förhindra legionella
 • förhindra kondensbildning
 • begränsa brandspridning
 • dämpa ljud
 • skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
 • spara pengar och
 • sist men inte minst för att minska miljöpåverkan

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

 

Kontakta ditt lokala medlemsföretag för mer information: [button link=”https://tekniskisolering.se/medlemskap/hitta-medlemsforetag/” color=”orange” newwindow=”yes”] MEDLEMSFÖRETAG[/button]

Välkommen till en värld av energihjältar!

IF-skolan (Lektion 3) Kylisolering

Kylisolering av installationer som är kallare än omgivningen görs för att:

 • mediet i systemet ska bibehålla avsedd temperatur,
 • kondens inte ska bildas på rör eller kanal,
 • begränsa energiförluster.

För köldbärarsystem där mediatemperaturen ofta är mellan +4°C och +12°C används vanligen syntetiskt cellgummi, men även mineralull med ångbroms förekommer. Inom industrin förekommer även polyuretan och cellglas.

Cellgummi är uppbyggt av slutna celler där de tunna cellväggarna utgör ångbroms. Material med slutna celler har fördelen att vara mindre känsliga för yttre påverkan än ett ytskikt.

Cellgummiisolering finns i olika kvaliteter och utföranden. Ofta använda isolertjocklekar är 13, 19, 25 och 32mm.

Vissa fabrikat anger nominell isolertjocklek för kylisolering, som i praktiken ger större tjocklek för större rördimension. Principen är att yttemperaturen skall bli oberoende av dimension.

Ett alternativ till cellgummiisolering är mineralullsisolering som förses med ångbroms av aluminium – eller plastfolie. Folier är dock känsliga för skador och bör i utsatta lägen skyddas mot åverkan av exempelvis plast- eller aluminiumplåt.

Det kan vara svårt att bedöma erforderlig tjocklek för kondensisolering eftersom högsta relativa fuktighet i rumsluften är svår att förutse. Andra kriterier, temperaturhållning och energiläckage ska också vägas in. Man kan sällan räkna med att energiläckage nyttiggörs.

Upphängning av kylisolerade rörledningar ska göras så att isoleringen inte bryts. Rörledningarna bör hängas i speciella distansskålar som har samma isolerförmåga som isoleringen.

Kylisolering av armatur och sakvaror

För att undvika kondens isoleras normalt hela installationen. Ventiler, flänsförband m.m. isoleras. Ibland isoleras även pumpar. I centraler föredras dock ofta ett dränerat dropptråg under pumpen.

Följ monteringsanvisning! Isolertillverkare tillhandahåller detaljerad dokumentation för montering.

Ytbeklädnad kylisolering

En ytbeklädnad skyddar isoleringen och förenklar rengöring av ytan.

Tumregel vid ytbeklädnad av cellgummiisolering:

Om en ytbeklädnad applicerats utanpå cellgummiisolering bör man gå upp en isolertjocklek på grund av förändring av yt-koefficienten.

En-kronan ger pengar tillbaka och höjer kompetensen inom branschen

Lärlingsutbildningen är uppdelad i 5 – 6 olika kursperioder om en vecka. En kursvecka kostar 12 000 kronor för medlemmar och 19 000 kronor för icke medlemmar för både VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare. Utbildningen betalas av företagen och vid årets slut ger IF en summa tillbaka för finansiering av lärlingsutbildningen.

”En-kronan” är branschens gemensamma kassa som företagen betalar in till via tilläggsören till FORA.  Alla företag som tar emot lärlingar och sedan sätter dem i utbildning får en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen varit i utbildning. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar man få tillbaka cirka hälften av det man lägger ut för utbildningen.

Syftet med ”En-kronan” är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket och samtidigt ha råd att bedriva företagarverksamhet.

IF-SKOLAN Kursveckor 2020

 

Välkommen till IF-SKOLAN, mer än 20 år av högkvalitativa utbildningar.

Vi utbildar och certifierar en värld av energihjältar. IF-SKOLAN välkomnar alla isoleringsföretag till utbildning inom teknisk isolering.

Nytt för 2020 är att vi kallar era lärlingar till lämplig kursort och vecka.

Antalet elever per vecka är begränsad till 10 lärlingar per kursvecka.

I samråd med skolledare och lokal kursledare kommer sedan kallelse till elev samt information till beställare skickas ut.

o Malmö v.11, 15, 41, 43

o Stockholm v.7, 12, 38, 40

o Stenungsund v.8, 13, 35, 39

o Örnsköldsvik v.4, 14, 36, 44

Anmälan gör du via E-post: bokning@ifskolan.se

För mer information så kan ni besöka ifskolan.se

Intensiva kursveckor

Kursveckorna på IF-skolan är intensiva och faktaspäckade, men all utbildning hinns inte med där. Det finns även en utbildningsplattform för teoristudier via nätet – samt förstås företagens ansvar att låta lärlingen praktisera det som övades under kursveckan.

DEN NYA IF-SKOLAN håller fortfarande på att hitta sin form, vilket deltagarna säkerligen har märkt. Skolledare Jonny Jonsson påpekar att det vore en smula orättvist att ge ett utlåtande nu.

– Saker kan bli bättre men den nya skolan måste få chans att börja rulla. Det har varit snabba puckar för att få igång skolan igen och nu när vi har startat kan vi lättare se vad som behöver justeras. Vi har försökt skapa en organisation som ger en bra utbildning samtidigt som skolan kombineras med det vanliga jobbet och vardagen för både elever och lärare.

Under utbildningsveckan gäller högt tempo och mycket information.

– Vi får ofta kommentarer som ”är dagen/ veckan redan slut”. Det sägs med glimten i ögat och jag väljer att se det som att åtta timmar är lite när man gör något kul och intressant. Och skolan lär ut en grundkunskap som du kommer långt med, men din egen fantasi och anlag avgör hur långt du kommer.

Jonny berättar att det naturligtvis finns en utbildningsplan, men deltagarna får också styra genom att lägga fokus där de behöver uppfräschade eller fördjupade kunskaper.

Kurstillfällena samlar såväl helt nya elever som sådana som går sista steget i sin utbildning. Var och en blir instruerad i just de moment som är aktuella för honom eller henne, samtidigt har eleverna stort utbyte av varandra.

– Det faktum att en eller två lärare inte kan hjälpa alla samtidigt skapar gyllene tillfällen att ge och få kunskap av varandra. Man utvecklas mycket av att försöka lära någon annan, av att brottas med någon annans problem.

 

SAMVERKAN SKOLA–FÖRETAG

Eftersom eleverna på IF-skolan redan jobbar i branschen känner de till fackuttryck och hur man använder de flesta verktyg och maskiner.

– Det är en fördel eftersom vi direkt kan lägga fokus vid själva yrket. Den lärarledda utbild­ningstiden är kort och då fokuserar vi på praktiskt arbete och ritningsläsning, teorin kan läsas via onlineplattformen på icke lärarledd tid. Plattformen samlar mycket information på ett ställe, dessutom finns möjlighet till kontakt med mig, lokala kursledare och alla kursdeltagare.

Utöver praktiska och teoretiska kunskaper lyfter skolan även det gemensamma arbetet för att ge yrket ökad status.

– Vi lägger vikt vid kvalitetssäkring; att följa föreskrifter och beställning. Kan vi inte göra det vi är ålagda måste vi flagga för det och friskriva oss. Vi vill nå en statushöjning i yrket, utbilda yrkesmän och yrkeskvinnor – inte montörer.

Jonny avslutar med att påpeka att symbiosen mellan skolan och företagen är viktig. Det går inte att lägga allt ansvar på skolan, det räcker inte utbildningsveckorna till.

– Arbetsgivare betalar dyrt för skolan och deltagarna måste få hålla på med det de har lärt även på jobbet, annars är veckan bortkastad; repetition får saker att fastna. På en vecka hinner vi inte göra samma sak så många gånger – arbetsgivaren har ansvar för fortsatt träning. Om någon som utbildar sig inom plåt bara får jobba med rörskål eller cellgummi hinner de nya kunskaperna inte rota sig.

Ny IF-skola och utbildningsportal

IF-skolan utbildar lärlingar inom teknisk isolering, dessutom erbjuds vidareutbildning i form av kurser inom specialområden.
I skrivande stund pågår också arbetet med att skapa en ny internetbaserad utbildningsportal.

IF-skolan tog en paus hösten 2017 och våren 2018 drog skolan igång igen med delvis nytt upplägg. IF-skolan kommer nu att erbjuda utbildning med lokala kursledare som tillsammans med Jonny Jonsson, ansvarig skolledare, utför undervisningen på fem platser i Sverige.
Lärlingen går i skolan i en vecka, två gånger om året (till skillnad från tidigare då det var två veckor två gånger om året). Mellan kurstillfällena på plats bedrivs teoretiska studier via IF:s utbildningsportal. Utbildningen är uppdelad i tresteg, där föregående steg måste ha genomförts innan lärlingen kan gå vidare till nästa:

1. Grundutbildning Teknisk Isolering (GTI)
Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras eleven.

2. VVS-isolerare
Genomförd utbildning och minst 6 800 timmar arbetad tid berättigar till ”branschcertifikat VVS-isolerare”.

3. Isoleringsplåtslagare
Genomförd utbildning berättigar till ”branschcertifikat Isoleringsplåtslagare”.

Portal – för medlemmar och övriga

Utbildningsportalen är ett verktyg som medlemsföretag får tillgång till för att kunna utbilda sina projektledare och montörer.
– Vi som förening ska se till att medlemsföretagen är uppdaterade när det gäller teknisk isolering och det som berör vår bransch.
Dokumenterad kunskap fungerar som ett konkurrensmedel som kan göra det lättare att få uppdrag och vinna upphandlingar. Vi har som målsättning att höja statusen på vår bransch och att beställaren ska kräva att installation utförs av certifierad personal, säger Johan Sjölund, verksamhetschef för Isoleringsfirmornas Förening. Utbildningsportalen ska också utbilda andra som berör branschen, till exempel konstruktörer och besiktningspersoner. Om hela kedjan är medveten om nyttan av, och vad som krävs för en ultimat teknisk isolering så är förutsättningarna att lyckas goda.
– Med rätt utbildning går det att hitta de bästa, mest lönsamma och klimatsmarta lösningarna. De flesta tycker nog också att det är roligare att utföra ett jobb om de vet varför det ska göras på ett visst sätt.

Subventionerad utbildning

Den som deltar i IF-skolan måste vara anställd som lärling av ett företag. Genom branschens gemensamma kassa ”Enkronan” får alla företag som tar emot lärlingar och sätter dem i utbildning en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen deltagit i utbildningen. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar bolagen få tillbaka cirka hälften av det de lägger ut för utbildningen.
– ”Enkronan” finansieras genom så kallade tilläggs-ören (procent på utbetalda löner) som branschföretagen betalar in. Syftet är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket utan att det blir för kostsamt för det enskilda företaget.

Copyright © tekniskisolering.se | Alla rättigheter förbehålles