Ett unikt och välbetalt hantverksyrke med frihet under ansvar

Bli isoleringsmontör och var med och bidra till ett mer energieffektivt och hållbart byggande.

Detta är teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

 • minska värme- och kylförluster
 • förhindra legionella
 • förhindra kondensbildning
 • begränsa brandspridning
 • dämpa ljud
 • skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
 • spara pengar och
 • sist men inte minst för att minska miljöpåverkan

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

 

Kontakta ditt lokala medlemsföretag för mer information: [button link=”https://tekniskisolering.se/medlemskap/hitta-medlemsforetag/” color=”orange” newwindow=”yes”] MEDLEMSFÖRETAG[/button]

Välkommen till en värld av energihjältar!

Investera i er personal

Teknisk isolering är en mycket viktigt del i framtidens hållbara byggande. Vi satsar därför på utbildningar via IF-skolan. Uppdraget är att utbilda lärlingar samt erbjuda företagen vidareutbildning och kurser inom specialområden.

Ni bör veta att undersökning efter undersökning visar att på arbetsmarknaden, framför allt bland unga, är arbetsmiljö och trivsel det enskilt viktigaste när man väljer arbetsgivare. Det är viktigare än lön, förmåner, geografi, arbetstider och så vidare.

För att fånga framtidens bästa medarbetare, för att kunna konkurrera i framtiden, för att hänga med i tiden, så måste företagen börja jobba med sin personal. Investera i den, utveckla den. Att serva, uppgradera och underhålla maskinparken är det sällan någon som tvekar kring. Maskiner är kostsamma saker. Men jag skall berätta en hemlighet för er, eftersom alla känner till den. Din absolut mest kostsamma och värdefulla tillgång är din personal.

Att investera i en utbildning bidrar inte bara till ökad trivsel, den stolthet och lycka det innebär för en yrkesperson att kunna visa upp ett GTI-diplom till en början och sedan eventuellt ett branschcertifikat är svårslagen.

IF-skolan utvecklas kontinuerligt, ta en titt på vår nya hemsida ifskolan.se så ser ni delar av den digitaliseringen som genomförts. Med vår nya portal har vi samlat allt på ett och samma ställe. Skolan följer givetvis skolverkets utbildningsplaner.

Välkomna att kontakta skolledare Matthias Öman för mer information. matthias@ifskolan.se

 

NYHET:

Introduktionskurs Teknisk Isolering, ITI

Denna kurs vänder sig till företag som på ett eller annat sätt är i behov av en grundläggande kunskap om teknisk isolering. Praktiskt handhavande av de olika produkterna samt dess funktion bidrar till en större förståelse för yrket och branschen.

Kursen riktar sig till: Återförsäljare, producenter, skolor etc.

Kursen omfattar 2 dagar och innehåller både teori och praktik.

 

 

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI

Steg ett i vår utbildning är vad den heter, montören ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment. Men framförallt få med sig en förståelse för varför vi isolerar.

Exempel: Redan vid nivå GTI får montören den grundläggande kunskapen gällande cellgummiisoleringsmontage, fullt jämförbar med cellgummicertifikatet IF tidigare utfärdade. Att inkludera detta i GTI-utbildningen ger oss utbildade isoleringsmontörer och inte produktspecifika-montörer.

GTI-utbildningen, Grundutbildning Teknisk Isolering, omfattar två lärarledda veckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum och ett teoripaket, E-Learning som utförs mellan dessa.

Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras man. Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg, VVS-Isolerare, VVS.

OBS: Denna kurs är också att se som en möjlighet till att ge en redan duktig yrkesperson ett bevis på sin grundläggande yrkeskunskap. Man certifieras inte, men man får med sig ett GTI-diplom.

 

 

VVS-Isolerare, VVS

Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Montören kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment.

Utbildning omfattar 4 stycken lärarledda veckor separerade från varandra med cirka ett halvårs mellanrum och teori, E-Learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och en arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat VVS-Isolerare.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI och VVS-Isolerare, VVS måste vara genomförd för att gå vidare till nästa utbildning Isoleringsplåtslagare, ISP

 

Isoleringsplåtslagare, ISP

 

Tredje och sista steget i IF-skolan är en påbyggnadsutbildning. Här får man med sig ytterligare kunskaper i praktiskt plåtarbete.

Sista delen omfattar två lärarledda veckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum med E-Learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning berättigar montören branschcertifikat Isoleringsplåtslagare, ISP

För att nå certifiering inom detta sista utbildningssteg så krävs att man har avklarat Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI – VVS-Isolering, VVS, samt Isoleringsplåtslagare, ISP.

 

Mer information om IF-skolan och dess kurser finner ni på vår nya hemsida ifskolan.se

Tisdagsfrukost med IF

 

Under hösten bjuder Isoleringsfirmornas Förening in till frukostmöten, information om den nya IF-skolan och branschnyheter står på agendan.

Matthias Öman, IF-skolan och Johan Sjölund, IF bjuder på matnyttig frukost i dubbel bemärkelse..

Välkomna!

07:00 – 09:00

Göteborg: 27/8 Scandic Backadal

Malmö: 3/9 Scandic Triangeln

Linköping: 17/9 Scandic Linköping City

Stockholm: 1/10 Scandic Upplands Väsby

Örnsköldsvik: 15/10 Scandic Örnsköldsvik

IF-skolan (Lektion 5) Industriisolering

Industriisolering

 

Industriisolering är speciellt på det sättet att det är individuellt beroende av vilken industri och vilken process man önskar isolera. Företaget vill förstås ha en optimal funktion med rätt temperaturer, bästa tänkbara prestanda och energihushållningen blir också allt viktigare. Att få så låga underhållskostnader som möjligt och att maxa anläggningens livslängd är förstås också viktigt.

Förutom det speciella materialet och montaget är det förstås viktigt för industrin att isoleringsarbetet går snabbt så att maskinpark och anläggning kan tas i drift så snabbt som möjligt.

 

Rätt industriisolering ger bästa prestanda och livslängd för hela processen.

 

Höga temperaturer och speciallösningar

Inom industrin kan det vara extremt höga eller låga temperaturer och temperaturer anpassade för just den egna industriprocessen och med specifik utrustning. Det är isolering av värmeväxlare, rör och kanaler, ventiler, flänsar, tryckkärl och cisterntak och ofta krävs det specifikt beställda isoleringslösningar.

Pannorna i en industri kan behöva isolering i flera skikt av till exempel mineralull eller särskilda produkter som tål mycket höga temperaturer, så kallade eldfasta fibrer. På kärnkraftverken använder man något som kallas spegelisolering. Den är gjord av plåt. Vid isoleringen av kraft och värmepannor är det förutom hänsyn till höga temperaturerna i sig också mycket viktigt att beakta värmeutvidgningen som sker i alla delar av anläggningen. Rör och ledningar rör sig ständigt på grund av värmeexpansionen.

 

SSG ger vägledning

Materialval och isolertjocklekar för industrin regleras vanligtvis av standarden SSG 7591 men det finns fabriker och anläggningar som har helt egna standarder och föreskrifter.

 

Specifika krav för enskilda processer

Varje industri har säregna processer och de ställer förstås specifika krav på isoleringen för att temperaturer, prestanda och säkerhet ska kunna bibehållas processen igenom. I första hand handlar det om att ha kontroll över processen som man isolerar. Men kombinationen av att bevara och säkra rätt temperaturer med lägre energianvändning gör att isoleringen bidrar till lägre underhållskostnader och man får därför ett hållbart system med en energieffektiv lösning.

Hög tid att anmäla sig till IF-skolan inför hösten

Logo IF Skolan

IF-skolan har fortfarande platser kvar till höstens kursveckor, men på vissa orter är det fullt!

 

MALMÖ v.36: Fåtal platser kvar

MALMÖ v.41: Platser kvar

 

LINKÖPING v.38: Fåtal platser kvar

 

STENUNGSUND v.35: FULLT!

STENUNGSUND v.39: FULLT!

 

ÖRNSKÖLDSVIK v.37: Platser kvar

ÖRNSKÖLDSVIK v.42: Fåtal platser kvar

 

STOCKHOLM v.40: Platser kvar

 

[button link=”https://ifrabatt.se/avtal/if-skolan/” color=”orange” newwindow=”yes”] Till anmälan[/button]

IF-skolan (Lektion 3) Kylisolering

Kylisolering av installationer som är kallare än omgivningen görs för att:

 • mediet i systemet ska bibehålla avsedd temperatur,
 • kondens inte ska bildas på rör eller kanal,
 • begränsa energiförluster.

För köldbärarsystem där mediatemperaturen ofta är mellan +4°C och +12°C används vanligen syntetiskt cellgummi, men även mineralull med ångbroms förekommer. Inom industrin förekommer även polyuretan och cellglas.

Cellgummi är uppbyggt av slutna celler där de tunna cellväggarna utgör ångbroms. Material med slutna celler har fördelen att vara mindre känsliga för yttre påverkan än ett ytskikt.

Cellgummiisolering finns i olika kvaliteter och utföranden. Ofta använda isolertjocklekar är 13, 19, 25 och 32mm.

Vissa fabrikat anger nominell isolertjocklek för kylisolering, som i praktiken ger större tjocklek för större rördimension. Principen är att yttemperaturen skall bli oberoende av dimension.

Ett alternativ till cellgummiisolering är mineralullsisolering som förses med ångbroms av aluminium – eller plastfolie. Folier är dock känsliga för skador och bör i utsatta lägen skyddas mot åverkan av exempelvis plast- eller aluminiumplåt.

Det kan vara svårt att bedöma erforderlig tjocklek för kondensisolering eftersom högsta relativa fuktighet i rumsluften är svår att förutse. Andra kriterier, temperaturhållning och energiläckage ska också vägas in. Man kan sällan räkna med att energiläckage nyttiggörs.

Upphängning av kylisolerade rörledningar ska göras så att isoleringen inte bryts. Rörledningarna bör hängas i speciella distansskålar som har samma isolerförmåga som isoleringen.

Kylisolering av armatur och sakvaror

För att undvika kondens isoleras normalt hela installationen. Ventiler, flänsförband m.m. isoleras. Ibland isoleras även pumpar. I centraler föredras dock ofta ett dränerat dropptråg under pumpen.

Följ monteringsanvisning! Isolertillverkare tillhandahåller detaljerad dokumentation för montering.

Ytbeklädnad kylisolering

En ytbeklädnad skyddar isoleringen och förenklar rengöring av ytan.

Tumregel vid ytbeklädnad av cellgummiisolering:

Om en ytbeklädnad applicerats utanpå cellgummiisolering bör man gå upp en isolertjocklek på grund av förändring av yt-koefficienten.

En-kronan ger pengar tillbaka och höjer kompetensen inom branschen

Lärlingsutbildningen är uppdelad i 5 – 6 olika kursperioder om en vecka. En kursvecka kostar 12 000 kronor för medlemmar och 19 000 kronor för icke medlemmar för både VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare. Utbildningen betalas av företagen och vid årets slut ger IF en summa tillbaka för finansiering av lärlingsutbildningen.

”En-kronan” är branschens gemensamma kassa som företagen betalar in till via tilläggsören till FORA.  Alla företag som tar emot lärlingar och sedan sätter dem i utbildning får en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen varit i utbildning. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar man få tillbaka cirka hälften av det man lägger ut för utbildningen.

Syftet med ”En-kronan” är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket och samtidigt ha råd att bedriva företagarverksamhet.

IF-SKOLAN Kursveckor 2020

 

Välkommen till IF-SKOLAN, mer än 20 år av högkvalitativa utbildningar.

Vi utbildar och certifierar en värld av energihjältar. IF-SKOLAN välkomnar alla isoleringsföretag till utbildning inom teknisk isolering.

Nytt för 2020 är att vi kallar era lärlingar till lämplig kursort och vecka.

Antalet elever per vecka är begränsad till 10 lärlingar per kursvecka.

I samråd med skolledare och lokal kursledare kommer sedan kallelse till elev samt information till beställare skickas ut.

o Malmö v.11, 15, 41, 43

o Stockholm v.7, 12, 38, 40

o Stenungsund v.8, 13, 35, 39

o Örnsköldsvik v.4, 14, 36, 44

Anmälan gör du via E-post: bokning@ifskolan.se

För mer information så kan ni besöka ifskolan.se

Intensiva kursveckor

Kursveckorna på IF-skolan är intensiva och faktaspäckade, men all utbildning hinns inte med där. Det finns även en utbildningsplattform för teoristudier via nätet – samt förstås företagens ansvar att låta lärlingen praktisera det som övades under kursveckan.

DEN NYA IF-SKOLAN håller fortfarande på att hitta sin form, vilket deltagarna säkerligen har märkt. Skolledare Jonny Jonsson påpekar att det vore en smula orättvist att ge ett utlåtande nu.

– Saker kan bli bättre men den nya skolan måste få chans att börja rulla. Det har varit snabba puckar för att få igång skolan igen och nu när vi har startat kan vi lättare se vad som behöver justeras. Vi har försökt skapa en organisation som ger en bra utbildning samtidigt som skolan kombineras med det vanliga jobbet och vardagen för både elever och lärare.

Under utbildningsveckan gäller högt tempo och mycket information.

– Vi får ofta kommentarer som ”är dagen/ veckan redan slut”. Det sägs med glimten i ögat och jag väljer att se det som att åtta timmar är lite när man gör något kul och intressant. Och skolan lär ut en grundkunskap som du kommer långt med, men din egen fantasi och anlag avgör hur långt du kommer.

Jonny berättar att det naturligtvis finns en utbildningsplan, men deltagarna får också styra genom att lägga fokus där de behöver uppfräschade eller fördjupade kunskaper.

Kurstillfällena samlar såväl helt nya elever som sådana som går sista steget i sin utbildning. Var och en blir instruerad i just de moment som är aktuella för honom eller henne, samtidigt har eleverna stort utbyte av varandra.

– Det faktum att en eller två lärare inte kan hjälpa alla samtidigt skapar gyllene tillfällen att ge och få kunskap av varandra. Man utvecklas mycket av att försöka lära någon annan, av att brottas med någon annans problem.

 

SAMVERKAN SKOLA–FÖRETAG

Eftersom eleverna på IF-skolan redan jobbar i branschen känner de till fackuttryck och hur man använder de flesta verktyg och maskiner.

– Det är en fördel eftersom vi direkt kan lägga fokus vid själva yrket. Den lärarledda utbild­ningstiden är kort och då fokuserar vi på praktiskt arbete och ritningsläsning, teorin kan läsas via onlineplattformen på icke lärarledd tid. Plattformen samlar mycket information på ett ställe, dessutom finns möjlighet till kontakt med mig, lokala kursledare och alla kursdeltagare.

Utöver praktiska och teoretiska kunskaper lyfter skolan även det gemensamma arbetet för att ge yrket ökad status.

– Vi lägger vikt vid kvalitetssäkring; att följa föreskrifter och beställning. Kan vi inte göra det vi är ålagda måste vi flagga för det och friskriva oss. Vi vill nå en statushöjning i yrket, utbilda yrkesmän och yrkeskvinnor – inte montörer.

Jonny avslutar med att påpeka att symbiosen mellan skolan och företagen är viktig. Det går inte att lägga allt ansvar på skolan, det räcker inte utbildningsveckorna till.

– Arbetsgivare betalar dyrt för skolan och deltagarna måste få hålla på med det de har lärt även på jobbet, annars är veckan bortkastad; repetition får saker att fastna. På en vecka hinner vi inte göra samma sak så många gånger – arbetsgivaren har ansvar för fortsatt träning. Om någon som utbildar sig inom plåt bara får jobba med rörskål eller cellgummi hinner de nya kunskaperna inte rota sig.

Ny IF-skola och utbildningsportal

IF-skolan utbildar lärlingar inom teknisk isolering, dessutom erbjuds vidareutbildning i form av kurser inom specialområden.
I skrivande stund pågår också arbetet med att skapa en ny internetbaserad utbildningsportal.

IF-skolan tog en paus hösten 2017 och våren 2018 drog skolan igång igen med delvis nytt upplägg. IF-skolan kommer nu att erbjuda utbildning med lokala kursledare som tillsammans med Jonny Jonsson, ansvarig skolledare, utför undervisningen på fem platser i Sverige.
Lärlingen går i skolan i en vecka, två gånger om året (till skillnad från tidigare då det var två veckor två gånger om året). Mellan kurstillfällena på plats bedrivs teoretiska studier via IF:s utbildningsportal. Utbildningen är uppdelad i tresteg, där föregående steg måste ha genomförts innan lärlingen kan gå vidare till nästa:

1. Grundutbildning Teknisk Isolering (GTI)
Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras eleven.

2. VVS-isolerare
Genomförd utbildning och minst 6 800 timmar arbetad tid berättigar till ”branschcertifikat VVS-isolerare”.

3. Isoleringsplåtslagare
Genomförd utbildning berättigar till ”branschcertifikat Isoleringsplåtslagare”.

Portal – för medlemmar och övriga

Utbildningsportalen är ett verktyg som medlemsföretag får tillgång till för att kunna utbilda sina projektledare och montörer.
– Vi som förening ska se till att medlemsföretagen är uppdaterade när det gäller teknisk isolering och det som berör vår bransch.
Dokumenterad kunskap fungerar som ett konkurrensmedel som kan göra det lättare att få uppdrag och vinna upphandlingar. Vi har som målsättning att höja statusen på vår bransch och att beställaren ska kräva att installation utförs av certifierad personal, säger Johan Sjölund, verksamhetschef för Isoleringsfirmornas Förening. Utbildningsportalen ska också utbilda andra som berör branschen, till exempel konstruktörer och besiktningspersoner. Om hela kedjan är medveten om nyttan av, och vad som krävs för en ultimat teknisk isolering så är förutsättningarna att lyckas goda.
– Med rätt utbildning går det att hitta de bästa, mest lönsamma och klimatsmarta lösningarna. De flesta tycker nog också att det är roligare att utföra ett jobb om de vet varför det ska göras på ett visst sätt.

Subventionerad utbildning

Den som deltar i IF-skolan måste vara anställd som lärling av ett företag. Genom branschens gemensamma kassa ”Enkronan” får alla företag som tar emot lärlingar och sätter dem i utbildning en viss summa tillbaka för varje vecka lärlingen deltagit i utbildningen. Summan bestäms varje år av IF:s styrelse men genomsnittligt brukar bolagen få tillbaka cirka hälften av det de lägger ut för utbildningen.
– ”Enkronan” finansieras genom så kallade tilläggs-ören (procent på utbetalda löner) som branschföretagen betalar in. Syftet är att höja kompetensen inom teknisk isolering och isoleraryrket utan att det blir för kostsamt för det enskilda företaget.